Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 09/11/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Els municipis podran determinar les zones on els vehicles més contaminants tenen prohibida la circulació

Es tracta d’una de les mesures incloses en l’aprovació del Plan Nacional de Mejora de la Calidad de l’Aire

Els criteris d’accés a aquestes zones es duran a terme en funció del grau de contaminació dels vehicles, que aniran identificats amb cinc etiquetes diferents segons en nivell d’emissions de contaminants.

El passat 4 de novembre de 2011 el Consell de Ministres va aprovar el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, un pla que inclou 90 mesures per fer front als elevats índex de contaminació atmosfèrica que pateixen les principals àrees metropolitanes de l’Estat, entre elles la Regió Metropolitana de Barcelona. El Pla pretén lluitar específicament contra els diòxids de nitrogen i contra les micropartícules que són els gasos més perjudicials per a la salut humana i que es concentren en els principals àrees urbanes. Aquests gasos tenen el seu origen, majoritàriament, en els gasos emesos pels vehicles de combustió, concretament el 47,3% de la contaminació per diòxid de nitrogen i el 45,1% de la contaminació per micropartícules. És per això que les principals mesures es centren en la gestió de la mobilitat i la restricció de l’ús dels vehicles de combustió.

El principal objectiu del pla, a part de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, és assolir uns nivells de contaminació atmosfèrica dins dels límits que estableix, tant la legislació europea com l’estatal i que actualment es superen a Barcelona, Madrid, Bilbao, Granada i València.

El Pla s’ha realitzat amb la participació dels diferents nivells de l’administració pública: Estat, Comunitats Autònomes i Administració Local i conté mesures, l’aplicació de les quals dependrà dels diferents nivells administratius. A més a més també ha comptat amb un procés de participació pública on diverses organitzacions han pogut fer-hi aportacions.


Etiquetatge de vehicles

Una de les principals mesures que proposa el Pla és l’etiquetatge dels cotxes en funció del seu grau d’emissions de gasos contaminants. S’estableixen cinc nivells de contaminació, identificats per cinc colors:

 • Adhesiu vermell (amb número 1): Diesel EURO 0 a EURO 2, gasolina Euro 0 i tots els anteriors a 1992.
 • Adhesiu taronja (amb número 2): Diesel EURO 2 amb filtre de partícules i Euro3.
 • Adhesiu groc (amb número 3): Diesel EURO 3 amb filtre de partícules, Euro4 o Euro5. A més, tots els cotxes gasolina Euro 1 amb convertidor catalític.
 • Adhesiu verd (amb número 4): Diesel EURO 6, tots els cotxes gasolina, amb el requeriment mínim d'Euro 2.
 • Adhesiu verd (amb número 4+): Vehicles híbrids, gas i elèctrics

L’etiquetatge de vehicles és una eina de gran importància per a la posada en funcionament de mesures orientades a limitar el trànsit dels vehicles més contaminants, sobretot per les administracions locals i autonòmiques que, en última instància, seran les administracions encarregades d’aplicar les limitacions en els seus territoris.

A més a més el Pla també proposa l’etiquetatge de les  motocicletes en les ciutats, com Barcelona, on el parc d’aquests vehicles sigui important.
 
A part de l’etiquetatge de vehicles també es proposa la creació d’un test que permeti als usuaris conèixer quins són els vehicles més ecològics. Actualment ja existeix l’anomenat ecotest, pensat per avaluar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, però aquest test no és vàlid per a contaminants més propis de la contaminació urbana com els diòxids de nitrogen i les microparticules. Per això es proposa la creació d’un test de contaminants urbans que doni una informació més completa sobre les emissions d’un vehicle als ciutadans.


Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida

Una de les primeres mesures que proposa el Pla i que es pot dur a terme gràcies a l’etiquetat dels vehicles és la creació de les anomenades Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP). Aquestes zones les podran delimitar els ajuntaments i seran espais on s’aplicaran determinades restriccions de trànsit als vehicles més contaminants. Aquestes restriccions seran els propis ajuntaments les que les determinin, però el Pla si que en determina algunes que haurien de ser d’obligat compliment un cop creades les ZUAP:

 

 • Limitació d’accés permanent als vehicles més contaminants (etiqueta vermella). L’accés dels vehicles amb etiqueta groga i tarongja es pot limitar depenent de l’interès de les ZUAP
 • Gestió de l’aparcament a les ZUAP. Caldrà definir tarifes específiques per a residents i no residents. Caldrà crear aparcaments dissuasoris al volant de les ZUAP, amb la finalitat d’evitar l’aparcament indiscriminat als voltants de la mateixa. Afavorir l’aparcament dels vehicles amb etiqueta verda dins les ZUAP, amb tarifes més avantatjoses.
 • Redefinició de la xarxa de transport públic. Evitar els inicis i finals de línia dins de les ZUAP. Evitar que entrin a les ZUAP els vehicles de transport públic més contaminants. Afavorir la renovació de la flota dels vehicles que donin servei a aquestes zones.
 • Adaptar les flotes de vehicles de serveis públics als criteris mediambientals.

Amb aquesta mesura es reforça el paper dels Plans de mobilitat urbana, com a eines per a aplicar, a nivell urbà, les mesures que permetin una reducció de la contaminació. Així, les ZUAP descrites anteriorment, poden integrar-se a través dels plans de mobilitat urbana existents a cada municipi i que ja proposen mesures de contenció del trànsit motoritzat als centres de les ciutats.


Limitacions de velocitat

Tal i com ja s’està fent a l’àrea metropolitana de Barcelona, el Pla proposa la creació de sistemes de velocitat variable que puguin adaptar els límits màxims permesos en funció de criteris ambientals.  Així, en episodis de contaminació es pot baixar el límit de velocitat permesa, amb l’objectiu de reduir les emissions dels vehicles i evitar els col•lapses circulatoris, que també suposen un increment de les emissions.


Promoció del transport públic

De la mateixa manera que el PNMCA proposa limitacions sobre la mobilitat en cotxe, també determina que és necessari incrementar les accions que ajudin a millorar el transport públic. Una de les mesures proposades és la creació de carrils bus-VAO a les entrades de les grans ciutats.  Aquests carrils, destinats inicialment per a transport públic i vehicles amb 3 o més ocupants, també podrien admetre la circulació de vehicles de les categories 4 i 5, com a mesura per a incentivar la renovació de la flota de vehicles privats.

Tot i tractar-se d’una mesura molt efectiva per a la millora del transport públic, també té un cost d’implantació elevat i en la situació actual de contenció de la despesa pública no sembla fàcil que es puguin implantar aquests carrils bus-VAO, excepte en aquelles infrastructures que ja disposin d’espai suficient per a encabir-hi un nou carril, o bé, reduint carrils de circulació de la resta de la infrastructura.

Una altra mesura que s’inclou al PNMCA és condicionar les ajudes que rep anualment el transport públic a criteris de reducció de les emissions de contaminants. Dit en altres paraules, per tal de rebre les ajudes, les operadores de transport públic hauran d’haver aplicat mesures de reducció de les emissions.


Seguiment on-line de la informació sobre contaminació atmosfèrica

Un dels propòsits del Pla ha estat posar èmfasis en el dret de tot ciutadà a respirar un aire net i saludable. En aquest sentit, es pretén donar el màxim de transparència possible a les dades de contaminació de les diferents ciutats i per aquest motiu es crearà un banc d’informació dels registres de contaminació atmosfèrica de les ciutats de més de 100.000 habitants que estarà disponible a Internet per a la consulta de la ciutadania. Aquesta informació es publicarà a partir del desembre de 2011 a la web de l’Agencia Estatal de Metereología. La pròpia Agència també realitzarà una predicció per al dia següent sobre la qualitat de l’aire en aquestes ciutats.


Protocol d’instal•lació punts de mesura

Un altre aspecte que vol solucionar el Pla és establir un protocol comú per a  determinar els indrets on s’instal•len els punt de mesurament de la contaminació, ja que depenent de la seva ubicació es poden registrar més emissions de les reals o viceversa. Precisament fa poques setmanes es va produir una polèmica entre l’Ajuntament de Sabadell i el Departament de Territori i Sostenibilitat per la ubicació de l’estació de mesurament de Sabadell, que segons l’administració local està situada en un punt que no compleix els criteris que determina la Unió Europea i que, per tant, registra valors de contaminació superiors als reals.


Accions específiques durant episodis de contaminació

La majoria de ciutats espanyoles, al trobar-se en zones de clima mediterrani poden patir èpoques de pluges escasses i temps anticiclònic, cosa que provoca una augment de la contaminació atmosfèrica. El PNMCA preveu tot un conjunt de mesures a dur a terme en casos de puntes de contaminació. Algunes d’elles són:

 • Limitacions d’accés a les ZUAP més estrictes
 • Liimitació de la càrrega i descàrrega a les ZUAP
 • Aspiració i rec dels carrers
 • Limitacions de velocitat més estrictes


Pla català per la millora de qualitat de l’aire

El passat mes de setembre de 2011 també es va aprovar el Pla català de Millora de la Qualitat de l’Aire, 2011 – 2015. Ambdós plans neixen amb els mateixos objectius i, per tant, les propostes que s’hi fan són similars. En aquest sentit, en moltes de les actuacions proposades en el Pla estatal es presenta un marc de referència, per tal que les comunitats autònomes i els municipis apliquin les mesures en funció de les seves competències i possibilitats.

Experiències similars a Europa

La creació de zones amb control de les emissions de gasos contaminants és una iniciativa que ja s’està implantant de diverses ciutats europees, sobretot a Alemanya, nord d’Itàlia i Països Baixos. A Alemanya, per exemple, hi ha més de 50 ciutats que tenen zones de baixes emissions on els vehicles més contaminants tenen prohibida l’entrada i sota multa de 40 €.

En el següent enllaç es poden veure les diverses ciutats amb zones de baixes emissions de contaminants: http://www.lowemissionzones.eu/


Més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal