Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 26/09/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Es presenta el Pla de millora de qualitat de l’aire 2011 – 2015

El Pla preveu la creació de les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP) que seran obligatòries als municipis de més de 100.000 habitants

El passat 22 de setembre de 2011 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va presentar el nou Pla de millora de qualitat de l’aire 2011 – 2015 que substitueix l’anterior pla elaborat pel govern tripartit. El nou pla, proposa diverses mesures en els sectors més contaminants com són la indústria, les llars i, sobretot, el transport. L’abast territorial del Pla segueix sent el mateix que el del Pla anterior, és a dir els 40 municipis inclosos dins de la zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric.

Segons les previsions del departament de Territori i Sostenibilitat, l’aplicació de les mesures del Pla pot suposar una reducció d’un 16% en micropartícules (PM10) i d’un 20% en diòxid de nitrogen.


Per què un pla? Per complir la normativa i millorar la salut de les persones

El principal argument per a realitzar aquest Pla de millora de la qualitat de l’aire és que la contaminació atmosfèrica a la Regió Metropolitana de Barcelona supera els criteris que marca la Unió Europea. Des de fa anys que des de Brussel•les es demana l’ampliació de mesures per a reduir els nivells de contaminació, fins al punt que, en cas de no aplicar aquestes mesures es podrien imposar sancions econòmiques a les administracions competents.

Els principals contaminants als quals cal fer front són el diòxid de nitrogen i les  micropartícules i, en menor mesura, el diòxid de carboni. Precisament els dos primers contaminats tenen el seu principal origen en els motors de combustió i, per tant, en la mobilitat de les persones i mercaderies. Es calcula que el 47,3% de la contaminació per diòxid de nitrogen i el 45,1% de la contaminació per micropartícules, provenen del trànsit. És obvi, doncs, que les mesures del Pla de millora de la qualitat de l’aire han d’anar molt encaminades a gestionar tant la mobilitat com el parc de vehicles de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Un altre argument a favor de la reducció de la contaminació atmosfèrica és els importants efectes que aquesta té sobre la salut de les persones. Existeixen diversos estudis que relacionen la qualitat de l’aire amb diverses patologies com l’asma infantil o  les malalties cardiovasculars i pulmonars

L’any 2007, un estudi elaborat pel Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) va posar de manifest que Barcelona enregistrava un dels nivells de contaminació més elevats de la Unió Europea, per sobre de ciutats com Oslo, Madrid, Milà o Londres i també superava a ciutats amb fama de molta contaminació com Los Angeles o Hong Kong.

El mateix estudi mostrava que els efectes que té aquesta contaminació sobre la salut són diversos i depenen del temps d’exposició a la contaminació que experimenti la persona. Així trobem efectes a curt termini, com augment de crisis asmàtiques, bronquitis o desencadenaments d’infarts de miocardi. A llarg termini apareixen patologies cròniques que afecten al sistema caridovascular i respiratori i que poden originar malalties com el càncer de pulmó i fins i tot provocar la mort prematura. Els estudis realitzats fins al moment confirmes que l’esperança de vida és més reduïda en les zones amb més contaminació atmosfèrica. Segons l’estudi del CREAL es calcula que a Barcelona unes 1.200 morts prematures es podrien evitar si la es reduís la contaminació de PM10 fins als nivells que marca la UE.Les mesures, promoure la renovació del parc de vehicles

A diferència de l’anterior pla, on es van impulsar mesures de contenció de la mobilitat en vehicle privat, com la coneguda limitació a 80 km/h a les entrades de Barcelona, el nou pla de millora de la qualitat de l’aire, ha incorporat mesures més encaminades a incentivar la renovació dels vehicles més contaminants.

Una de les principals mesures del Pla i que també té més incidència en les administracions locals són la creació de les anomenades Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP). Aquestes zones, que els municipis podran delimitar en els seus nuclis urbans, permetran definir espais on la circulació amb vehicles motoritzats només es estarà permesa als vehicles menys contaminants. En el cas dels municipis de més de 100.000 habitants, la creació de les ZUAP serà obligatòria. Tot i tractar-se d’una mesura de fàcil aplicació i de baix cost, aquesta pot topar amb un requisit previ necessari: l’etiquetatge dels vehicles. Efectivament, per tal de poder limitar l’accés a les ZUAP als vehicles més contaminants cal que aquests estiguin identificats. Els criteris i recursos per a poder dur a terme aquesta identificació dels vehicles en funció del seu nivell d’emissions, però, ha de sortir del Pla de qualitat de l’aire de nivell estatal que ha d’elaborar el Govern central i que, de moment, està aparcat fins després de les eleccions generals.

Una altra mesura molt ambiciosa del Pla és la renovació del parc de vehicles de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per això, es proposen diverses accions per estimular la compra de vehicles poc contaminants, com per exemple:

  • Una bonificació del 20% pels vehicles menys contaminants a quatre peatges de la Regió Metropolitana (Mollet del Vallès a la C-33, Maresme i Garraf a la C-32 i Túnels de Vallvidrera a la C-16).
  • Foment de la moto elèctrica, amb mesures com l’aparcament gratuït per a motocicletes elèctriques als aparcaments municipals de Barcelona. Aquesta i d’altres mesures s’estan treballant amb el Clúster de la moto elèctrica de Barcelona. L’objectiu del Pla és ambiciós: que l’any 2020, el 70% de les motocicletes que circulen per la Regió Metropolitana siguin elèctriques.


El Pla també preveu mesures per incrementar l’ocupació dels vehicles. En aquest sentit es pren com a exemple l’experiència dels Túnels de Vallvidrera on existeix una reducció del peatge per a vehicles amb tres o més ocupants i es proposa aplicar aquesta mesura a d’altres peatges de l’àrea metropolitana.  El pla també contempla la creació de carrils bus VAO a les entrades de Barcelona.

El Pla de millora de la qualitat de l’aire també pretén reforçar el paper dels Plans de mobilitat urbana, com a eines per a aplicar, a nivell urbà les mesures que permetin una reducció de la contaminació. Així, les ZUAP descrites anteriorment, poden gestionar-se a través dels plans de mobilitat existents a cada municipi i que ja proposen mesures de contenció del trànsit motoritzat als centres de les ciutats.L’opinió del comitè científic: “es podia fer més”

Per tal d’assessorar al Govern de la Generalitat en el procés d’elaboració del Pla de millora de la qualitat de l’aire es va crear una comissió d’experts de diferents sectors com el transport, la salut pública o la meteorologia.

En referència al Pla de millora de qualitat de l’aire, la comissió científica es va manifestar favorable a la diagnosi de la situació i a totes les actuacions, però considera que haurien d’haver estat més ambicioses. Així, per exemple, l’opinió dels experts en quant a la bonificació dels vehicles ecològics als peatges és que aquesta no aportarà una reducció significativa de la contaminació atmosfèrica.


A l’espera del Pla estatal, de moment aparcat

Paral•lelament al Pla de qualitat de l’aire elaborat per la Generalitat de Catalunya, el Govern central també està preparant un pla a nivell estatal. En aquest pla s’hi defineix, per exemple, l’etiquetatge obligatori dels vehicles en funció de les seves emissions. Aquest etiquetatge és un dels requisits previs necessaris per dur a terme d’altres mesures com les ZUAP explicades anteriorment.

El principal problema del pla estatal és la convocatòria de les eleccions generals que ha fet que, de moment, el pla hagi quedat aparcat i sense un futur gaire definit, almenys fins després de la celebració de les eleccions del 20 de novembre.

L’evolució de la contaminació: lleu tendència a la millora


L’any 2010, l’Agència de Salut Publica de Barcelona va publicar un balanç sobre la qualitat de l’aire a la ciutat al llarg dels darrers anys. En general s’observa una millora de la qualitat de l’aire en els últims anys, sobretot pel que va a les micropartícules, tot i que els nivells actuals encara es troben al límit dels valors permesos.

Pel que fa al NO2, la situació és més greu ja que s’ha superat el llindar anual permès a pràcticament totes les estacions de mesurament de la ciutat. Només l’estació de Ciutadella, que mesura la contaminació de fons, no va superar els límits anuals.


Per més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal