Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 16/09/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El 78% dels viatges tenen l’origen i destí a la segona corona metropolitana

L’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) va elaborar, entre els mesos de març i juliol de 2011, una enquesta per a conèixer els hàbits de mobilitat dels ciutadans que viuen en la ciutats de l’àmbit d’actuació de l’AMTU i que són els de la segona corona metropolitana. Els resultats d’aquesta enquesta s’han presentat aquest mes de setembre de 2011 amb els següents resultats.


Mobilitat menys radial


En l’àmbit de l’AMTU es produeixen quasi 2,5 milions de viatges interurbans al dia. D’aquests viatges, un 78 % té com a destinació un altre municipi de l’àmbit AMTU i el 18,4 % es desplaça a la primera corona metropolitana.

Segons l’AMTU, aquestes dades demostren que la tendència de la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona està canviant, i si bé, fa uns anys la majoria de viatges eren de caire radial, amb destí la primera corona metropolitana; actualment, les ciutats de la segona corona metropolitana estant guanyant pes específic i la tendència de mobilitat s’ha capgirat essent la segona corona el principal destí dels viatges.


Dèficits d’infrastructures i oferta de transport públic a la 2a corona

El 10,5% dels desplaçaments entre ciutats de la segona corona metropolitana es realitza amb transport públic, mentre que en els desplaçaments des de la segona corona metropolitana a la primera corona, s’utilitza el transport públic en un 40,1 %.

La diferència en el repartiment modal dels viatges interns a la segona corona metropolitana i dels que tenen com a destí la primera corona, posa de manifest que l’oferta existent de transport públic no està equilibrada i no ofereix el mateix grau de satisfacció als usuaris. Aquesta conclusió es reforça també, perquè de tots els enquestats, un 50,8% dels afirmen que utilitzarien el transport públic si disposessin d'una bona oferta, i un 65,7% afirmen que no l’utilitzen perquè no n’hi ha o és molt deficient.


Línia Orbital Ferroviària i estació del TAV al Vallès

L’enquesta realitzada per l’AMTU també va demanar l’opinió sobre dues importants infrastructures per la segona corona metropolitana, la Línia Orbital Ferroviària (LOF) i l’estació del tren d’alta velocitat al Vallès. De tots els enquestats un 40% es mostra favorable a l’ús de la LOF i un 52% es motra favorable a l’ús de l’estació del TAV al Vallès.

Segons l’AMTU, aquestes dades posen de manifest la necessitat de planificar i desenvolupar infrastructures i serveis de mobilitat que donin servei a una mobilitat creixent que és la mobilitat interna de la segona corona metropolitana. Així, es consideren prioritàries infrastructures com la Línia Orbital Ferroviària i l’estació del TAV al Vallès, però també un l’increment de freqüències del transport públic interurbà. Així ho ha manifestat el president de l’AMTU, el Sr. Josep Mayoral, al indicar que el nou Pla Director d’Infrastructures que està redactant l’ATM ha d’invertir la tendència d’anteriors plans, com el de l’any 2000, on es destinava el 90% de la inversió a la primera corona i el 10% restant a la segona.

Planificar a nivell metropolità

El desequilibri entre el repartiment modal dels desplaçaments cap a la primera corona metropolitana i els que es realitzen dins de la segona corona metropolitana cal buscar-lo, probablement, en una planificació territorial que ha tendit a reforçar el paper de centralitat de Barcelona, sense tenir prou en compte el creixent pes específic del conjunt de l’àrea metropolitana.

Si es compara el repartiment modal de l’àrea metropolitana de Barcelona amb d’altres de similars es pot constatar aquest fet en les diferències del repartiment modal.

Comparativa d'ús del transport públic entre diverses àrees metropolitanes
Comparativa d'ús del transport públic entre diverses àrees metropolitanes

En les dades de la taula anterior, obtingudes de l’informe 2009 de l’Observatorio de la Movilidad Metropolitana, s’observa que, de les ciutats estudiades, la ciutat de Barcelona és la que té el percentatge més alt de desplaçaments amb transport públic respecte al vehicle privat (un 67,4%) per sobre, per exemple, de Paris (63,6%), Madrid (63,3%) o Varsòvia (62%). Ara bé, si es compara amb el conjunt de l’àrea metropolitana, l’àrea de Barcelona, sense ésser de les pitjors, està a força diferència de les àrees metropolitanes de Madrid o de Londres. En concret, a l’àrea metropolitana de Barcelona, el 34,9 % de desplaçaments es fan en transport públic, mentre que a Londres o Madrid, ronden el 50%. 

 

Vídeos relacionats:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal