Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 09/09/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Castellví de Rosanes ja desposa d’un estudi de mobilitat

L’estudi ha comptat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona

El municipi de Castellví de Rosanes ja disposa de l’estudi de mobilitat del seu municipi. Aquest estudi s’ha dut a terme amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, que n’ha finançat un 90% del seu cost. L’estudi s’ha realitzat per encàrrec de l’Ajuntament i té la voluntat de proposar una sèrie d’actuacions per millorar la mobilitat del municipi en tots els mitjans de transport.

El municipi de Castellví de Rosanes es troba enclavat a la comarca del Baix Llobregat, a tocar de l’Alt Penedès i dins de l’àrea d’influència de Martorell. Té una població de 1.769 habitants repartits entre en cinc nuclis urbans: el casc urbà, l’urbanització del Taió, l’urbanització de Can Sunyer i Vall Daina i els nuclis urbans de Miralles i els Àngels. El municipi també compta amb dos polígons industrials, el de Rosanes i el de Can Abat.

Degut a l’estructura urbana del municipi, amb nuclis molt disgregats i carrers amb pendents importants en alguns punts, l’accessibilitat del municipi és un dels punts més importants que ha treballat l’estudi. També s’ha analitzat l’aparcament en alguns punts del municipi, especialment a les urbanitzacions on s’ha detectat un important nombre de vehicles estacionats sobre les voreres i que dificulten la mobilitat a peu. Un altre aspecte que també s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar l’estudi és la millora de la seguretat viària, especialment en els cruïlles i en els carrers on la velocitat dels vehicles és excessiva.

Així doncs, l’estudi proposa un conjunt de mesures per a millorar la mobilitat en els diferents nuclis urbans del municipi. Al casc urbà, les principals propostes de l’estudi s’orienten a incrementar el nombre d’espai de trànsit pacificat, per exemple definint com a zona de 30 km/h tot el nucli urbà i ampliant la zona de preferència per a vianants que ja existeix actualment al municipi. També es proposa millorar l’accés al casc antic, amb la construcció d’una rotonda a la carretera C-243b. L’aparcament al casc antic també s’ha tingut en compte i es proposa eliminar l’aparcament dels carrers definits com de preferència per a vianants i crear noves places d’aparcament a la perifèria del municipi. Per últim es defineix una nova ruta per a vehicles pesats, per evitar que hagi de passar pel centre del nucli.

Pel que fa a les urbanitzacions del Taió, Can Sunyer i Valldaina; les propostes s’orienten, sobretot, a millorar l’accessibilitat. Així, s’estableix la velocitat màxima de circulació a 30 km/h en totes les urbanitzacions, per tal de pacificar el trànsit i es proposa la consolidació de les voreres de les urbanitzacions. També es proposa la millora de la seguretat viària d’algunes cruïlles perilloses, com per exemple la que hi ha entre els carrers Montseny i Sant Llorenç de Morunys, a la urbanització de Can Sunyer.

Els polígons industrials també són un àmbit on es fan algunes propostes d’actuació. Es defineix la velocitat màxima de circulació a l’interior dels polígons a 30 km/h. També es proposa millorar la senyalització horitzontal i pintura de la xarxa viària dels polígons, especialment pintant passos de vianants en totes les cruïlles.

L’estudi de mobilitat també contempla actuacions ja incloses en el propi planejament urbanístic del municipi com és la construcció d’un vial d’enllaç entre el nucli del Taió i  el casc urbà.

Una de les propostes de l'estudi és incrementar el nombre de zones de preferència per a vianants, limitades a 20 km/h
Una de les propostes de l'estudi és incrementar el nombre de zones de preferència per a vianants, limitades a 20 km/h


La planificació de la mobilitat a la Diputació de Barcelona

Una de les línies actuals de treball de la Diputació de Barcelona és la col•laboració amb els municipis per la redacció d’estudis i plans de mobilitat urbana. Es tracta d’una línia de treball que està vigent des de l’any 2003 i que té com a principal objectiu oferir eines de planificació i assessorament tècnic per a millorar la mobilitat dels municipis de la província, per tal de promoure un model de mobilitat més sostenible, segur i eficient.

Fins a la data d’avui, s’han realitzat més de 140 estudis dels quals la meitat ja s'han finalitzat i la resta es troben en diferents fases de redacció.

D’aquests 140 estudis, cal destacar els plans de mobilitat dels quals se n’han realitzat o estan en redacció 72 plans. Val a dir que segons la normativa actual hi ha 56 municipis obligats a realitzar plans de mobilitat urbana, ja sigui per la Llei de mobilitat o pel Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. D’aquests 56 municipis, 35 han iniciat el procés de redacció del pla amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona.

De la resta de municipis que no estan obligats per llei a desenvolupar plans de mobilitat, molts també opten per a realitzar-lo ja que es tracta d’una eina que permet marcar el full de ruta de les principals actuacions a desenvolupar per tal de millorar la mobilitat i accessibilitat de la xarxa viària. Per aquest motiu la col•laboració de la Diputació de Barcelona es dirigeix a la totalitat de municipis de la província.


T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal