Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 07/09/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El nombre d’usuaris del peatge d’alta ocupació creix fins a situar-se al 4%

Les previsions del Departament de Territori i Sostenibilitat són d’implementar les tarifes bonificades a la resta de peatges metropolitans

Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006, el nombre d’ocupants per cada cotxe a la Regió Metropolitana era d’1,29 en els dies feiners i de 1,79 durant el cap de setmana. Dit en altres paraules, la gran majoria de cotxes circulen amb un sol ocupant, sobretot durant els trajectes vinculats a la mobilitat laboral pròpia dels dies feiners.

Amb aquestes dades és fàcil deduir que la capacitat viària de la xarxa viària està infrautilitzada ja que en el mateix espai es podrien transportar més persones. És a dir, si s’aconseguís incrementar l’ocupació dels cotxes es podria reduir el nombre de vehicles en circulació i incrementar així la capacitat de la xarxa viària. Així ho considera, per exemple, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que té com un dels objectius específics per als propers anys l’increment de l’ocupació dels vehicles.

Una de les primeres mesures que s’ha implementat per tal d’incrementar l’ocupació mitjana dels cotxes a la Regió Metropolitana de Barcelona ha estat l’aplicació d’una reducció del 20% del preu del peatge dels Túnels de Vallvidrera per a tots els vehicles amb 3 o més ocupants. Aquesta actuació es va posar en funcionament el passat mes de juliol de 2010, i transcorregut el primer any el nombre d’usuaris que utilitzen aquesta opció ha anat creixent fins a situar-se en un 4,14% del total de vehicles que circulen pel peatge, aproximadament uns 1.300 vehicles per mes.

Carril per accedir al peatge VAO als Túnels de Vallvidrera
Carril per accedir al peatge VAO als Túnels de Vallvidrera

 

Reconeixement i previsions de futur

Quan el servei es va posar en funcionament, TABASA, l’empresa concessionària dels Túnels de Vallvidrera va estimar que el nombre de vehicles que podrien arribar a utilitzar el peatge d’alta ocupació seria del 6%. Si bé transcorregut un any les dades no arriben a aquesta previsió, el nombre d’usuaris que l’utilitzen va en augment mes a mes (el primer mes el van utilitzar 857 usuaris i el darrer mes han sobrepassat els 1.300) i s’espera que a mitjà termini es pugui arribar a un 10%.

Per aquest motiu, tant els responsables de la concessionària com els responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat en fan una valoració positiva i ja s’està plantejant la possibilitat que tots els peatges de l’àrea de Barcelona puguin incorporar aquesta modalitat de peatge d’alta ocupació. De fet, aquesta és una de les actuacions que es preveu incorporar en el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, que està redactant el govern de la Generalitat.

De moment, en els propers mesos, s’obrirà un segon carril destinat al peatge d’alta ocupació al peatge de Vallvidrera en direcció Barcelona i posteriorment un segon carril en el sentit Vallès.

Una prova més de la bona acceptació i bon funcionament de la mesura és que va rebre, l’any 2010, el premi del Pacte per la Mobilitat que atorga, anualment, l’Ajuntament de Barcelona.


Funcionament del sistema i  tecnologia utilitzada

Una de les dificultat més importants que ha hagut de superar aquest projecte ha estat trobar una tecnologia prou fiable, autònoma i ràpida per a poder detectar el nombre d’ocupants d’un vehicle amb el mínim d’intervenció de l’ull humà.

Per tal de trobar la solució tecnològica adient, es va iniciar una col•laboració a tres bandes entre l’empresa TABASA, el Grup de Robòtica Intel•ligent i Sistemes de la UPC i la Generalitat de Catalunya. Fruit d’aquest treball es va desenvolupar la tecnologia actual, que permet una detecció molt precisa del nombre d’ocupants de cada vehicle, fins i tot en condicions de visió molt limitada.

El sistema es basa en un conjunt de càmeres que permeten enregistrar imatges de l’interior de vehicle des de diferents punts de vista i detectar tots els ocupants del vehicle, fins i tot si hi ha elements que en podrien dificultat la visibilitat com la manca de llum, reflexos dels vidres o peces de vestir com gorres o mocadors.

Pel que fa al funcionament des del punt de vista de l’usuari, el sistema també és molt senzill. Si un vehicle porta tres o més ocupants, aquest ha d’accedir al peatge pel carril senyalitzat com d’alta ocupació. Un cop situat al peatge, l’usuari realitza el pagament normalment i posteriorment prem un botó que permet l’aplicació del descompte. En aquest moment s’activa el sistema de detecció del nombre d’ocupants i els sistema informàtic processa la informació obtinguda i s’obre la barrera perquè l’usuari pugui seguir el seu trajecte.

Les bonificacions s’apliquen a posteriori i l’usuari les pot veure en l’extracte mensual de la seva targeta de crèdit. Això es fa així ja que, en els casos on existeix algun dubte sobre el nombre d’ocupants del vehicle, es procedeix a una revisió per part d’un tècnic, abans d’aplicar les bonificacions.


Altres mesures per a incrementar l’ocupació dels vehicles: carrils VAO i slugging

L’aplicació dels descomptes a vehicles d’alta ocupació és una mesura que té com a objectiu incrementar el grau d’ocupació dels vehicles i incrementar la capacitat de la xarxa viària, però no és la única. En la majoria de grans ciutats de tot el món s’estan realitzant actuacions per promoure més ocupació dels vehicles.

Un dels exemples més propers és el carril bus – VAO que es construir a la carretera A6, a l’entrada de Madrid. L’obra va inaugurar l’any 1992 i en els quasi 20 anys que porta en funcionament s’ha passat d’una ocupació mitjana dels vehicles en aquesta carretera de 1,42 (1991) a una ocupació mitjana de 1,67 (2007), és a dir un increment del 17,2%. A Barcelona, la construcció del carril bus VAO de la Meridiana i la C-58 ja es troba en una fase avançada de les obres i s’espera que pugui entrar en funcionament a finals de l’any 2011 o principis de 2012.

Paral•lelament a les facilitats o avantatges per a compartir cotxe també estan proliferant els llocs webs per compartir cotxe que faciliten que les persones amb trajectes similars puguin compartir el viatge en un únic vehicle, aprofitar els avantatges VAO i reduir els costos del transport. A Catalunya la web més coneguda per compartir cotxe és http://www.compartir.org, tot i que conté trajectes a tot Espanya. D’altres llocs web més utilitzats a l’àrea metropolitana de Madrid són, per exemple: http://www.carpling.com, http://www.busvao.com o http://vao.es.

Un altre cas interessant a tenir present és Canadà i els Estats Unitats, que són els països amb més experiència en la gestió del concepte de vehicles d’alta ocupació (Hight Occupancy Vehicles (HOV)). Allí, els HOV es van començar a implantar l’any 1969 a Washington D.C. com a resposta als importants embussos que patia la ciutat diàriament. Actualment el país compta amb centenars de carreteres gestionades amb criteris d’alta ocupació, ja sigui amb carrils segregats d’alta ocupació o amb peatges d’alta ocupació.

Als Estats Unitats l’existència de les vies d’alta ocupació està tant generalitzada que s’ha produït un fenomen anomenat slugging, o instant carpooling. Es tracta d’una pràctica que consisteix en que els commuters (gent que va a treballar al centre de la ciutat) i que no utilitzen cotxe s’esperen en punts concrets on els conductors que no porten d’altres ocupants al cotxe els poden recollir en aquest punt i així beneficiar-se de les avantatges dels vehicles d’alta ocupació. Aquesta pràctica beneficia ambdós usuaris, ja que el primer pot fer el viatge més ràpid, i molt sovint més barat, que amb d’altres modes de transport i el segon pot aprofitar els avantatges del carril VAO i reduir, també, les despeses del viatge. Sense ser un servei regulat per l’Administració Pública, es tracta d’un fenomen força popular, amb nombroses pàgines web que informen sobre els punts on es pot fer slugging i que fins i tot té les seves pròpies normes de funcionament i de cortesia entre els usuaris.

Cua de persones esperant per a fer slugging
Cua de persones esperant per a fer slugging

Per més informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal