Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 21/07/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès aprova el Pla de mobilitat urbana

Les principals actuacions incloses al Pla fan referència a la mobilitat a peu, la pacificació del trànsit i l’increment de les zones per a vianants

El passat dimarts 19 de juliol el Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana (PMU) del municipi. Un cop realitzada aquesta aprovació inicial el document serà remès a l’Autoritat del Transport Metropolità perquè en faci un informe corresponent, i en cas que aquest informe sigui favorable, el PMU quedarà definitivament aprovat. El document, segons les pròpies paraules de l’alcalde “no és una Bíblia”, però si que marca el full de ruta a seguir durant els propers anys en matèria de mobilitat.

El PMU de Castellar del Vallès dóna molta importància a la mobilitat a peu. Casteller del Vallès té, segons les dades del padró de l’any 2010, 23.129 habitants i el municipi, de punta a punta no arriba als 2 quilòmetres. Aquesta distància es pot fer a peu amb uns 30 minuts, per tant els desplaçaments interns al municipi es poden fer sense necessitat d’utilitzar el cotxe. És per això que un dels principals objectius del PMU és promoure la mobilitat a peu. Per a aquest propòsit es plantegen diverses actuacions de pacificació del trànsit, per exemple es proposa limitar la velocitat a 30 km/h a alguns carrers de la vila. A la zona més comercial del municipi es proposa ampliar el nombre de carrers d’ús exclusiu per a vianants com a element de dinamització de l’activitat comercial i de promoció de la mobilitat a peu. En els carrers que per les seves característiques dificultin la circulació de vehicles i vianants s’optarà per carrers de prioritat per a vianants, i limitats a una velocitat màxima de 20 km/h.

Una altra de les línies d’actuació de l’Ajuntament serà la millora de l’accessibilitat del municipi. Així està previst eixamplar les voreres que no tinguin l’ample requerit, especialment en el 12% de voreres que no arriben al metre d’amplada. També està previst millorar els guals dels passos de vianants per a fer-los tots accessibles. Actualment se n’han detectat un 43% que no ho són.

Plànol de propostes en mobilitat a peu
Plànol de propostes en mobilitat a peu en el PMU de Castellar del Vallès

A part de les propostes referents a millorar la mobilitat a peu del municipi, el pla també promou la mobilitat en bicicleta. En aquest sentit es pretén crear una xarxa de vies ciclables que permetin la connexió del nucli urbà amb el polígon industrial i també amb Sabadell. Es proposen vies ciclistes segregades a la B-124, a la ronda Tolosa i a la Ronda Llevant, per realitzar la connexió nord – sud del municipi i també una via ciclista pels carrers Illes Balears i Montcada per connectar amb la zona cèntrica del municipi. A les zones pacificades i la zona 30, la circulació de les bicicletes es realitzaria compartint calçada amb els vehicles. També s’incrementaran el nombre de places d’aparcament per a bicicletes amb 11 nous punts d’aparcament i un total de 66 places. En la mesura en que es pugui aquests aparcaments s’instal•larien en recintes controlats per a millorar-ne la seguretat.

Propostes del Pla de mobilitat en mobilitat en bicicleta
Plànol de propostes del Pla de mobilitat en mobilitat en bicicletaPel que fa al transport públic a Castellar del Vallès hi ha, actualment, 6 línies de transport públic que connecten amb els municipis del voltant i amb les urbanitzacions, d’aquestes sis línies quatre són d’àmbit interurbà i dues d’àmbit urbà. De les línies interurbanes, la més important és la C1 que connecta Castellar del Vallès amb Sabadell i que representa el 85% del total de desplaçaments en transport públic. A l’altra banda de la balança hi ha el transport públic urbà que només transporta un 5% dels viatgers, és per això que les actuacions previstes al PMU es centren en les dues línies urbanes, la C4 i la C6.

Pel que va a la línia C6, que connecta amb l’urbanització Ca n’Avellaneda, es proposa eliminar-la un cop entri en servei la nova línia interurbana entre Castellar i Terrassa i que ja donaria un servei a aquesta urbanització. A la línia C4, que connecta amb les urbanitzacions del nord del municipi, es proposa afegir un segon vehicle al servei, que seria el vehicle que deixaria de donar servei a la línia C6. Amb aquest nou vehicle es milloraria la freqüència de pas d’aquesta línia i s’afegiria un nou itinerari pel centre urbà que incrementaria el grau de cobertura territorial del servei.

Plànol de propostes del PMU en transport públic

Plànol de propostes del PMU en transport públic


A la resta de línies de transport públic, especialment a la línia C1 entre Sabadell i Terrassa es proposa la millora de les marquesines i de la informació a l’usuari per tal de millorar la qualitat del servei.

La circulació i l’aparcament també és un dels aspectes que analitza del PMU. En aquest àmbit les principals propostes són la reconversió a sentit únic de diversos carrers. D’aquesta manera es pot guanyar espai, al eliminar un carril de circulació, que es pot destinar a l’ampliació de les voreres i redireccionar el trànsit cap a les vies principals del municipi, per evitar el trànsit de pas pels carrers pacificats.

Les dades analitzades en matèria d’aparcament mostren que el municipi no té problemes greus de manca d’aparcament, per tant les propostes que s’inclouen en aquest sentit van dirigides a la gestió de l’aparcament actual. També es preveu la creació d’aparcaments perimetrals al centre urbà que permetrien treure places d’aparcament dels carrers més transitats per tal d’incrementar l’espai destinat al vianant.


El POUM

Castellar del Vallès ha impulsat la redacció d’un PMU per diversos motius. El primer és que al ser un municipi de més de 20.000 habitants hi està obligat, tal i com determina el Pla Director de Mobilitat de la RMB, però també perquè Castellar del Vallès es troba actualment en ple procés de revisió del Planejament urbanístic (POUM) i el Pla de mobilitat servirà per orientar les propostes que es realitzin en el POUM.
De fet, una de les principals recomanacions de la Diputació de Barcelona en el moment d’impulsar la redacció d’un pla de mobilitat és la creació d’una comissió específica amb els responsables d’urbanisme per tal de coordinar les dues àrees, al tenir una vinculació directe.Participació ciutadana en el PMU

El PMU de Castellar del Vallès l’ha impulsat l’Ajuntament de la vila, i ha comptat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. Per tal de dur-lo a terme s’han realitzat diverses sessions de participació ciutadana. La primera d’elles va tenir lloc el desembre de l’any 2010, per tal de debatre la diagnosi de la mobilitat del municipi i la segona va tenir lloc el febre del 2011 per debatre el conjunt de propostes del Pla de mobilitat. També s’ha fet una sessió de presentació del PMU al Consell dels Infants que també van poder donar la seva opinió sobre els temes vinculats a la mobilitat al municipi.

Cal tenir en compte que la participació ciutadana en els Plans de mobilitat urbana és una de les recomanacions que fa la Llei de mobilitat 2003 i un dels principals criteris tècnics de la Diputació de Barcelona en el suport tècnic als municipis.El PMU un document necessari i requerit

El PMU de Castellar del Vallès s’ha impulsat per iniciativa de l’Ajuntament i ha comptat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. Un dels principals motius pels quals s’ha impulsat el PMU és per complir amb els requeriments legals que determina el Pla Director de Mobilitat de la RMB ja que tots els municipis de més de 20.000 habitants dins de la RMB han de redactar un PMU.

Actualment hi ha 56 municipis a la província de Barcelona que estan obligats a redactar un PMU, ja sigui pels requeriments de la Llei de Mobilitat, del PDM de la RMB o pel Pla de millora de la qualitat de l’aire. Dels 56 municipis, n’hi ha 7 que ja tenen el PMU presentat, uns altres  35 que estan en el procés de redactar-lo i 14 que encara l’han de començar. Dels 56 PMU, 37 s’han desenvolupat o s’estan desenvolupant amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.


Infrastructures pendents a Castellar del Vallès

El Pla de mobilitat també contempla diverses actuacions d’infrastructures d’àmbit supramunicipal i que està previst executar en els propers anys i que tindran una important incidència en la mobilitat del municipi

La que sembla que es podrà executar més aviat és el desdoblament B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell. Aquesta carretera rep un trànsit diari important, d’uns 31.000 vehicles al dia. L’octubre de l’any 2010 la Generalitat de Catalunya va adjudicar la redacció del projecte constructiu, però al fer fallida l’empresa adjudicatària, el va repetir la licitació al juny de 2011. També s’ha inclòs en els pressupostos de 2011 una partida per la redacció del projecte executiu, últim tràmit abans d’iniciar les obres.
 
Una altra actuació estratègica per al municipi és l’arribada el tren. Actualment s’està duent a terme els treballs per a ampliar la xarxa ferroviària de FGC a Sabadell fins al barri de Ca n’Oriac. Segons el Pla Territorial Metropolità de Barcelona està previst continuar amb l’ampliació d’aquesta línia cap la nord fins a completar els 4,5 que separen Sabadell de Castellar. L’estudi informatiu d’aquest projecte es va redactar durant la primavera de 2010 i va valorar el cost del projecte en uns 320 M€ i una previsió d’execució de l’obra de l’any 2020.

En la xarxa de carreteres les principals actuacions previstes que tenen incidència a Castellar del Vallès són, per una banda el Quart Cinturó, que està previst que passi pel nord de la població i la ronda Oest de Sabadell que evitaria haver de passar pel nucli urbà de Sabadell per accedir a Barcelona.  Pel que fa al Quart Cinturó encara no hi ha un horitzó clar per a l’execució dels trams que queden pendents, en canvi, la construcció de la Ronda Oest de Sabadell ja es troba molt avançada i està previst que aquest estiu s’inauguri el tram entre la N-150 i la carretera de Matadepera. Amb aquest tram només faltarà la construcció de l’últim tram que connecti amb la carretera B-124.

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal