Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 19/07/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Presentades les ajudes de l’ICAEN per a la realització d’actuacions de mobilitat sostenible en matèria de transport

Per la convocatòria 2011 es preveu destinar 2,71 M€ a projectes de mobilitat i transport, el que suposa una reducció del 40% respecte l’any 2010

Anualment l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) publica un paquet d’ajudes per a realitzar actuacions d’eficiència energètica en diversos àmbits com són l’edificació, la indústria, la cogeneració, el transport, l’agricultura i els serveis públics.

Aquestes ajudes tenen diversos objectius, per una banda pretenen incentivar i prioritzar la inversió de les administracions i empreses en temes energètics i facilitar la realització d’inversions viables, però molt sovint no urgents. Per altra banda, també són una manera d’orientar les solucions més adients en cada sector de consum energètic.

Aquest mes de juliol s’ha presentat l’avenç del paquet d’ajudes que es publicaran aquest any 2011 i que es pot consultar en el següent document.  En total es preveu destinar 24 M€ en ajudes, de les quals 2,73 M€ es destinaran al sector del transport i la mobilitat. Respecte a les quanties de les ajudes de l’any 2010, això suposa una significativa reducció de quasi el 40% ja que l’any 2010 es van destinar 4,45 M€ en l’àmbit de la mobilitat i el transport.

Està previst que el Decret de publicació de les subvencions surti el proper mes de setembre.


Ajudes en l’àmbit del transport i la mobilitat

Segons el primer avenç de les ajudes de l’any 2011, en l’àmbit del transport es subvencionaran 9 línies d’actuació:

 • TC1 – Plans de mobilitat urbana
 • TC2 – Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels Plans de mobilitat urbana i Plans de desplaçament d’empresa
 • TC3 – Experiències pilot en Plans de Mobilitat del Vehicle Elèctric
 • TC4 – Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats
 • TC5 – Estacions de recàrrega de GNC/GLP per a vehicles matriculats
 • TC6 – Sistemes de bicicleta pública
 • TC7 – Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies
 • TR1 – Renovació del parc de vehicles tipus turisme
 • TR2 – Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial


En la següent taula es pot veure el percentatge del cost subvencionable per cada línia d’actuació i la quantitat total que es  destinarà a cada línia de subvenció.

Quadre subvencions ICAEN transport
Font: ICAEN


TC1 – Plans de mobilitat urbana

Aquesta línies de subvenció permetrà finançar la redacció dels plans de mobilitat urbana, incloent la diagnosi, propostes d’actuació i processos participatius. La subvenció atorgada serà del 60% del cost del pla de mobilitat, això si, fins a uns màxims que varien en funció del nombre d’habitants:

 • Per municipis fins a 30.000 habitants, cost elegible: 65.000 € i import màxim de la subvenció: 39.000 €
 • Per municipis de 30.001 a 50.000 habitants, cost elegible: 100.000 € i import màxim de la subvenció: 60.000 €
 • Per municipis de 50.001 a 100.000 habitants, cost elegible: 150.000 € i import màxim de la subvenció: 90.000 €
 • Per municipis de 100.001 a 300.000 habitants, cost elegible: 200.000 € i import màxim de la subvenció: 120.000 €
 • Per municipis de més de 300.000 habitants, cost elegible: 300.000 € i import màxim de la subvenció: 180.000 €

En total, per aquesta línia de subvenció es preveu una partida de 386.000 €


TC2 – Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels Plans de mobilitat urbana i Plans de desplaçament d’empresa

Aquesta línia de treball promou, per una banda, la realització d’estudis de viabilitat de determinades actuacions en l’àmbit de la mobilitat per determinar-se les possibilitats d’implantació. Alhora també promou el desenvolupament d’actuacions pilot, és a dir actuacions que puguin servir d’exemple per a implementar-se posteriorment en d’altres municipis.

Aquestes línies de treball es poden implementar tant en l’àmbit municipal propi del Pla de mobilitat urbana com també en l’àmbit d’una empresa que hagi desenvolupat un Pla de desplaçament d’empresa. En el cas de la mobilitat a les empreses, també es treballa de manera específica l’ús de bicicletes elèctriques en l’àmbit de la mobilitat laboral.

La subvenció per a aquests projectes serà del 60% del cost elegible i anirà en funció del tipus de projecte:

 • Per estudis de viabilitat, en el marc del PMU: cost elegible 100.000 €, import màxim de la subvenció: 60.000 €
 • Per estudis de viabilitat, en el marc dels PDE: cost elegible 40.000 €, import màxim de la subvenció: 24.000 €.
 • Per actuacions pilot, en el marc dels PMU o PDE: 200.000 euros.
 • Per a la promoció de la bicicleta elèctrica a la feina: l’ajuda per bici/tricicle serà del 40% del PVP amb un màxim de 500 euros.

En total, per aquesta línia de subvenció es preveu una partida de 21.000 €


TC3 – Experiències pilot en Plans de Mobilitat del Vehicle Elèctric

Aquesta línia de subvenció serveix per a implantar infrastructures de suport al vehicle elèctric, especialment la instal•lació de punts de recàrrega. En aquest sentit el pla haurà de preveure, almenys, la posada en funcionament de 10 punts de recàrrega i un sistema centralitzat per la seva gestió.

Serà necessari que els punts de recàrrega es situïn amb punts amb una densitat d’almenys 5.000 habitants per punts de recàrrega.

Aquesta línia d’ajuts permet el finançament del 40% del cost de l’actuació, fins un màxim de 200.000 € del cost elegible, és a dir, un import màxim de la subvenció de 80.000 €.

En total, per aquesta línia de subvenció es preveu una partida de 98.000 €.


TC4 – Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats

Aquesta línia de subvenció està dedicada a la instal•lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i contempla, tant els punts de recàrrega públics, com els que estiguin instal•lats per a l’ús exclusiu de determinades flotes de vehicles elèctrics, per exemple d’empreses o administracions públiques.

En el cas de les estacions obertes al públic en general es subvencionarà un 40% del cost elegible, fins a una ajuda màxima de 60.000 €. En el cas d’estacions exclusives per a una flota de vehicles es subvencionarà un 30% del cost elegible, fins a una ajuda màxima de 30.000 €.

En total, per aquesta línia de subvenció es preveu una partida de 282.000 €


TC5 – Estacions de recàrrega de GNC/GLP per a vehicles matriculats

Com en la línia de subvenció anteriore, es permet finançar al posada en funcionament d’estacions de servei de GNC/GLP, tant d’ús públic com destinat només a una flota de vehicles.

En el cas de les estacions obertes al públic en general es subvencionarà un 30% del cost elegible, fins a una ajuda màxima de 60.000 €. En el cas d’estacions exclusives per a una flota de vehicles es subvencionarà un 30% del cost elegible, fins a una ajuda màxima de 30.000 €.

En total, per aquesta línia de subvenció es preveu una partida de 247.000 €


TC6 – Sistemes de bicicleta pública

Aquesta línia de subvenció permet finançar sistemes de bicicleta pública. Per això serà necessari que el municipi o grup de municipis que ho sol•licitin hagin desenvolupat prèviament un pla integral de desenvolupament de la mobilitat en bicicleta.

El municipi o grups de municipis sol•licitants hauran de tenir entre 50.000 i 300.000 habitants.

També es preveu la sol•licitud de subvencions per l’ampliació dels sistemes de bicicleta públic, sempre i quan es compleixin els requisits anteriors.

Es subvencionarà un 70% del cost elegible, fins a una ajuda màxima, per projecte, de 300.000 €

En total, per aquesta línia de subvenció es preveu una partida de 69.0000 €


TC7 – Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies

Aquesta línia de subvenció permet finançar l’adquisició de sistemes telemàtics de gestió de flotes, per tal de millorar-ne l’eficiència energètica, ja sigui reduint el nombre de quilòmetres recorreguts pel conjunt de la flota o millorar la gestió del combustible i de les càrregues.

Alguns dels sistemes telemàtics que es poden incloure en aquesta subvenció són els següents:

•    Sistemes de gestió de flotes
•    Sistemes de planificació de rutes
•    Sistemes de control de combustible
•    Sistemes de control de càrregues i descàrregues.

Es subvencionarà un 40% del cost elegible fins a un ajut màxim de 50.000 €

En total, per aquesta línia de subvenció es preveu una partida de 247.000 €


TR1 – Renovació del parc de vehicles tipus turisme

Aquesta línia de subvenció permet l’adquisició de vehicles turismes o industrials de menys de 3,5 tones. L’ajuda permet subvencionar fins al 15 % del cost de mercat dels vehicles.

Els tipus de vehicles que es poden incloure a la subvenció són els següents:

 • Vehicles híbrids amb emissions de menys de 110g de CO2/km. L’ajuda màxima serà de 2.300 €
 • Vehicles híbrids endollables amb emissions de menys de 110g de Co2/km. L’ajuda màxima serà de 7.000 €
 • Vehicles de GNC / GLP, amb emissions inferiors als 140g CO2/km. L’ajuda màxima serà de 2.000 €
 • Motocicletes elèctriques híbrides d’almenys 4kw de potència. L’ajuda màxima serà de 740 €TR2 – Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial

Aquesta línia d’ajudes permet finançar l’adquisició de vehicles industrials de més de 3,5 tones ja sigui per transport de mercaderies o persones. Els tipus de vehicles que es poden adquirir són els híbrids d’energia elèctrica i gasoil i també els de gas natural o GLP.

L’ajuda serà d’un15% del cost de mercat dels vehicles fins a un màxim de 50.000 € en el cas dels vehicles híbrids i de 12.000 € en el cas dels vehicles de gas.


Per més informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal