Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 08/07/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Llei Òmnibus en l’àmbit de la mobilitat

En el sector del transport el canvi més important és la reducció del termini de les concessions del transport públic de viatgers per carretera

El passat mes de juny el Govern de la Generalitat va presentar l’avantprojecte de la Llei Òmnibus, de la qual s’ha sentit parlar molt últimament. El nom de la llei, Òmnibus, paraula del llatí que vol dir per a tots, ja indica la filosofia de la llei, que no és altra que realitzar tot un conjunt de reformes en la prestació de serveis públics i que, en total, afecten a una vuitantena de lleis i normes ja vigents de diversos àmbits.

La presentació d’aquesta Llei no és casual, sinó que respon la Directiva Europea de Serveis de Mercat Interior que pretén agilitar la prestació de serveis dins dels Estats Membres i fomentar la competència en els mateixos.

Davant d’aquesta Directiva, totes les administracions prestadores de serveis, com per exemple la Generalitat o el Govern de l’Estat,  estan preparant modificacions de les normes reguladores de les prestacions dels diferents serveis públics per tal d’adaptar-s’hi.
 
En el cas de la proposta de Llei Òmnibus presentada per la Generalitat de Catalunya, s’ha generat un gran nombre de reaccions, moltes d’elles contràries a la citada llei, per considerar que es liberalitzen massa alguns sectors, especialment el sector sanitari i mediambiental, però el cert és que la Llei Òmnibus proposa canvis en molts altres sectors de la prestació de serveis públics, com per exemple en l’àmbit de la mobilitat i el transport


Reducció de la durada de les concessions al transport públic per a viatgers

Una de les modificacions més significatives de la Llei Òmnibus en l’àmbit del transport, és la que afecta als serveis de transport públic de viatgers per carretera. Entre d’altres coses es modifica la durada màxima de les concessions. Fins al moment les concessions podien oscil•lar entre els 15 i els 25 anys pels serveis interzonals i entre els 10 i els 15 anys pels serveis zonals. Les propostes de reforma de la Llei Òmnibus situen la durada de les concessions de tots els serveis de transport de viatgers per carretera en una durada màxima de 10 anys, prorrogable a la meitat de la durada de concessió si l’operador justifica que ha realitzat inversions considerables per tal de poder dur a terme el servei i que, per tant, necessita més temps per a poder amortitzar aquestes inversions. Aquesta modificació té per objectiu incentivar la competència en el sector del transport i evitar situacions de monopoli.


Els treballadors del transport, considerats com autoritat pública

Un altre aspecte que modifica la Llei Òmnibus és que els treballadors del sector del transport passen a tenir la consideració d’autoritat pública, així com els treballadors dels serveis de vigilància del transport públic. Aquesta mesura pretén donar una major cobertura legal a aquests treballadors en situacions on puguin patir agressions o en situacions on hagin d’exercir de testimonis en processos judicials.


La Llei Òmnibus, però, no només s’està treballant al Govern de la Generalitat de Catalunya, sinó que també l’ha aprovat el Govern de l’Estat, en concret el passat desembre de 2009. Els objectius d’aquesta Llei són els mateixos que els de la Llei catalana, és a dir adaptar-se a la Directiva europea 2006/123/CE . En total la Ley Ómnibus d’àmbit estatal va afectar a 46 lleis entre les quals algunes que afecten al sector del transport


Més flexibilitat en el sector dels vehicles de lloguer amb conductor

Una de les reformes que inclou la Ley Omnibus de l’Estat, fa referència a la Llei Orgànica del Transport Terrestre (LOTT) per la qual es regula, entre d’altres, el sector del taxi. En concret la Ley Omnibus determina, en el seu article 21,  una major flexibilitat de l’entrada al sector del transport de viatgers, ja que deixa de ser requisit la llicència administrativa per a poder realitzar serveis de lloguer de vehicles amb conductor. Segons la interpretació d’aquest article que fa el sector del taxi, això suposa que aquestes empreses podran oferir serveis que entraran en competència directa amb els serveis de taxi, i per tant, suposa una competència deslleial. Per contra, el Govern de l’Estat defensa que són serveis diferenciats i que, a la pràctica es dirigeixen a públics i funcions diferents. La Ley Ómnibus, no modifica la legislació concreta del taxi que segueix estant regulada per la normativa autonòmica i local, i només afecta als serveis de lloguer de vehicles amb conductor.

Una altra reforma que incorpora la Ley Ómnibus és la desregularització de les tarifes del servei dels vehicles de lloguer amb conductor, facilitant que cada operador fixi el preu que consideri oportú segons l’oferta i la demanda.

Les reformes introduïdes per la Ley Ómnibus en el sector del transport terrestre no van ser gaire ben rebudes per algunes associacions de taxistes ja que consideraven que suposava l’entrada al negoci d’altres empreses en competència deslleial i que això acabaria repercutint en una davallada de la qualitat del servei i en l’abandó d’activitat per part de molts taxistes.  Tot i això, la Ley Ómnibus es va aprovar el passat 17 de desembre de 2009 i va comptar amb el vist-i-plau d’algunes associacions de taxistes com CTE, UPTA y UNIATRAMCPer més informació:
T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal