Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/06/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El Ministeri de Medi Ambient presenta el Pla nacional de millora de qualitat de l'aire

El Pla contempla la creació d’un fons econòmic destinat a finançar actuacions de millora del transport públic

També fa propostes com els peatges urbans o les zones d'accés controlat a vehicles en funció del grau d'emissions

Des de fa alguns anys els nivells de contaminació d'algunes ciutats com Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla, València o Oviedo superen els nivells exigits per la Unió Europea, especialment en micropartícules i diòxids de nitrogen. És per això que l'ens europeu va posar com a data límit l'any 2015 per tal que el Govern de l’Estat adopti les mesures necessàries per a corregir aquesta situació. Les diverses administracions estan treballant en la redacció de plans de millora de la qualitat de l’aire que proposin les accions a realitzar per a reduir la contaminació atmosfèrica. Des de la Generalitat de Catalunya s'està treballant en la revisió de l'actual Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire i aquest mes de juny el Ministeri de Medi Ambient ha presentat el pla a nivell estatal. Evidentment, la mobilitat és un dels principals àmbits on es pretén actuar per ser, també, una de les principals fonts de contaminació.

El Pla presentat pel Ministeri de Medi Ambient recull mesures en diversos àmbits com sistemes de monitorització de la contaminació atmosfèrica, accés a la informació del grau de contaminació existent, mobilitat i altres fonts de contaminació com la indústria, l’agricultura o la construcció. De totes aquestes línies de treball la mobilitat és una de les més important, per ser, també, la principal font de contaminació atmosfèrica, en concret suposa el 64% de la contaminació per NOx i el 37% per micropartícules.

El Pla ha estat a informació pública durant la segona quinzena de juny i el Ministeri de Medi Ambient té l’intenció d’aprobar-lo durant l’estiu de 2011.


Zones Urbanes de Protecció de Atmosfèrica

Una de les principals mesures que proposa el Pla en l’àmbit de la mobilitat és la creació de les Zones Urbanes de Protecció Atmosfèrica (ZUAP). Es tracta de zones delimitades on s’hi aplicarien mesures concretes per lluitar contra la contaminació atmosfèrica. El Pla proposa que en aquestes ZUAP s’hi estableixin criteris d’accés i regulació de la circulació en funció del grau de contaminació de cada vehicle. Per a tal fi es fa necessari que tots els vehicles estiguin etiquetats segons el seu grau d’emissions. Es proposen cinc categories de vehicles:

  • Adhesiu vermell (amb número 1): Diesel EURO 0 a EURO 2, gasolina Euro 0 i tots els anteriors a 1992.
  • Adhesiu taronja (amb número 2): Diesel EURO 2 amb filtre de partícules i Euro3.
  • Adhesiu groc (amb número 3): Diesel EURO 3 amb filtre de partícules, Euro4 o Euro5. A més, tots els cotxes gasolina Euro 1 amb convertidor catalític.
  • Adhesiu verd (amb número 4): Diesel EURO 6, tots els cotxes gasolina, amb el requeriment mínim d'Euro 2.
  • Adhesiu verd (amb número 4+): Vehicles híbrids, gas i elèctrics

Una vegada identificats els vehicles, s’aplicarien uns determinats criteris de gestió dins de les ZUAP. Aquests criteris són els següents:

  • Limitació d’accés a les ZUAP en funció de l’etiquetatge del vehicle i del grau de contaminació existent. En situacions puntuals de contaminació es poden aplicar criteris més restrictius.

  • Gestió de l’aparcament de les ZUAP. La filosofia de l’aparcament a les ZUAP és que només hi aparquin els residents, per això s’estableixen diferents tarifes per a residents i no residents, gravant molt més l’aparcament dels no residents. Pels no residents  s’habiliten aparcaments de dissuasió als voltants de les ZUAP i ben connectats a la xarxa de transport públic. També s’estableixen tarifes reduïdes d’aparcament per als vehicles etiquetats amb 4+.

  • Flotes de transport públic poc contaminants. A les ZUAP es promourà que hi circulin els vehicles menys contaminants de la flota de transport públic i s’evitarà situar el final de la línia dins d’aquestes zones.


Millora del transport públic a través dels plans de mobilitat

Per tal de poder actuar sobre la mobilitat en vehicle privat és necessari realitzar prèviament actuacions de millora del transport públic que puguin fomentar el canvi modal. Per això el Pla preveu la creació d’un fons econòmic que permeti finançar algunes de les actuacions de millora del transport públic proposades en els plans de mobilitat dels municipis.

Algunes de les actuacions que el Pla proposa per la millora del transport públic són la creació de més carrils bus – VAO, sobretot a les entrades de les ciutats; el redisseny de les xarxes de transport públic evitant les línies radials i creant xarxes mallades i ortogonals i la creació d’un marc de finançament estable per al transport públic.


Limitació de la velocitat i peatge urbà

El Pla presentat pel Ministeri de Medi Ambient també contempla la mesura de la reducció de la velocitat a les entrades de les grans ciutats. En aquest sentit el Pla es decanta per un sistema de velocitat variable que reguli la màxima velocitat permesa entre els 80 km/h i els 110 km/h en funció de criteris com el volum de trànsit o el grau de contaminació existent en cada moment.

També es contempla la creació de peatges urbans com a mesures per desincentivar l’accés al centre de la ciutat en vehicle privat. A més a més, la recaptació del peatge urbà es destinaria directament a la millora del transport públic.


Modificació de les taxes associades a la mobilitat i de la ITV

Per tal d’incetivar la compra de vehicles ecològics i eficients el Pla preveu algun canvi en les taxes associades a la mobilitat. Així es preveuen canvis en l’impost de circulació per tal que introdueixi criteris ambientals.

També es preveuen canvis en l’impost dels hidrocarburs, especialment per gravar més el diésel, ja que la fiscalitat actual beneficia aquest combustible, tot i que és el responsable de la major part de la contaminació per micropartícules.

Un altre aspecte que es planteja canviar és el procés de revisió dels vehicles a la Inspecció Tècnica de Vehicles, per tal d’avaluar el grau de contaminació de cada vehicle. Actualment es mesuren alguns paràmetres de les emissions dels vehicles, però no les micropartícules ni els NOx, ja que el control d’aquests contaminants no és un procés senzill.  Tot i això existeixen sistemes indirectes per detectat possibles disfuncions en la combustió i filtratge de les emissions dels vehicles i es preveu que la Inspecció Tècnica de Vehicles incorpori aquests controls per detectar els vehicles que tinguin un grau d’emissions superior al permès per la seva categoria.


Renovació de les flotes automobilístiques

Per tal de reduir la contaminació atmosfèrica, el Pla també proposa la progressiva renovació del part automobilístic. Per això es preveu que els nous plans E i plans PREVER tinguin en compte el nivell d’emissions dels vehicles alhora d’atorgar les ajudes a l’adquisició de vehicles.

També s’incentivarà la renovació de les flotes de vehicles lleugers comercials i  de transport de viatgers i les flotes de vehicles de les administracions públiques.

 

Per més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal