Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/06/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Balanç del mandat 2007 - 2011 en matèria de mobilitat

Aquest estiu, probablement la segona quinzena de juliol, es constituirà el nou govern de la Diputació de Barcelona i començarà el mandat 2011 - 2015. El mandat que ara s'acaba deixa un balanç força positiu de la tasca realitzada tant en l’àmbit de la xarxa de carreteres locals com en l’àmbit de la mobilitat, que es resumeix en el present article.

 

Titularitat de la xarxa de carreteres locals

Una de les fites més importants de la legislatura ha estat l’assoliment de la titularitat de la xarxa de carreteres locals de la província de Barcelona, fruit d’un acord entre Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Aquest acord ha estat la culminació de tot un procés iniciat amb la modificació Llei de Carreteres, aprovada el passat 2008 i que, entre d’altres coses, determinava la tipologia de la xarxa viària catalana, definint tres tipus de carreteres, la xarxa bàsica, xarxa comarcal i xarxa local. La modificació de la llei també establia que la xarxa viària bàsica i la comarcal passaven a ser de titularitat de la Generalitat de Catalunya, mentre que la xarxa local passava  ser de titularitat de les respectives diputacions provincials.

L’acord entre Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona van servir, també, per concretar la dotació econòmica que s’invertirà a les carreteres locals en els pròxims 15 anys, en concret 300 M€, el que suposarà una inversió anual d’uns 20 M€. Ambdues administracions també van acordar la inversió de 81 M€ en diversos vials de competència municipal  que es preveu que, en un futur, passin a integrar-se a la xarxa de carreteres locals. En total, doncs, es preveu una inversió en la millora de les carreteres locals de 381 M€ en els pròxims 15 anys.

Prèviament a la modificació de la Llei de carreteres la Diputació de Barcelona i la Generalitat ja van iniciar un treball conjunt per a establir quines carreteres passaven a formar part de la xarxa comarcal i quines de la xarxa local i, definir, així, la xarxa de carreteres coherent amb les necessitats del territori i permetia una gestió pròpia de cada tipologia de carretera. El resultat fou un conveni signat l’any 2006 pel qual la Generalitat assumia 420 quilòmetres de carreteres de la xarxa local i la Diputació de Barcelona es feia càrrec de 315 quilòmetres en 35 carreteres locals. El passat mes de maig es va finalitzar tot el procés de traspàs de carreteres i es va consolidar la xarxa de carreteres locals.

Mapa actual de les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona

 

La seguretat viària, principal objectiu de la gestió de la xarxa de carreteres locals

Una de les prioritat de la Diputació de Barcelona en la gestió de les carreteres locals és la millora de la seguretat viària i la reducció del nombre de morts en accident de trànsit. En aquest sentit s’ha treballat per tal de pacificar el trànsit de les carreteres locals, sobretot en l’àmbit urbà i també en el manteniment de les carreteres, millorant la senyalització, el ferm i els diferents encreuaments perillosos de la xarxa.

Totes aquestes mesures, conjuntament a d’altres mesures a nivell estatal, com el carnet per punts o la modificació de la Llei de Trànsit, han facilitat que el nombre de morts a la xarxa local de carreteres s'hagi reduït un 62% en durant els darrers 8 anys

L'any 2009 es van produir 7 morts a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, segons les dades dels Mossos d'Esquadra. Aquesta dada suposa una confirmació de la progressiva reducció en el nombre de morts a la xarxa de carreteres locals, així durant el període que va de l'any 2000 al 2008, els nombre de morts ha anat disminuint, passant dels 37 registrats l'any 2000 fins als 7 registrats el passat 2009.

Les dades d’accidentalitat de l’any 2008  també representen l'assoliment de l'objectiu de la Unió Europea de reducció d'un 50% el nombre de morts a les carreteres per l'any 2010, prenent com a referència les dades de l'any 2000.


Evolució del nombre de morts en accident de trànsit a les carreteres locals
Evolució del nombre de morts a la xarxa de carreteres locals

 

Més de 140 estudis de mobilitat

L'àmbit de la mobilitat urbana també s’ha consolidat com una línia de treball prioritària per la Diputació de Barcelona. Durant la legislatura que ara acaba s’han iniciat més de 140 plans i estudis de mobilitat, dels quals la meitat ja s'han finalitzat i la resta es troben en redacció.

D’aquests 140 estudis, cal destacar els plans de mobilitat dels quals se n’han realitzat o estan en redacció 72 plans. Val a dir que segons la normativa actual hi ha 56 municipis obligats a realitzar plans de mobilitat urbana, ja sigui per la Llei de mobilitat o pel Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. D’aquests 56 municipis, 35 han iniciat el procés de redacció del pla amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona.

La distribució de la resta d’estudis de mobilitat desenvolupats es pot consultar en el següent gràfic

Distribució dels estudis de mobilitat redactats

Actualment hi ha 56 municipis a la província de Barcelona que estan obligats a redactar un PMU, ja sigui pels requeriments de la Llei de Mobilitat, del PDM de la RMB o pel Pla de millora de la qualitat de l’aire. Dels 56 municipis, n’hi ha 7 que ja tenen el PMU presentat, uns altres  35 que estan en el procés de redactar-lo i 14 que encara l’han de començar. Dels 56 PMU, 37 s’han desenvolupat o s’estan desenvolupant amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

En l’àmbit de la mobilitat val la pena destacar, no només la quantitat de plans iniciats, sinó també, la metodologia que s’aplica per a desenvolupar-los. En aquesta legislatura s’ha començat a aplicar un conveni de col•laboració entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona per tal de redactar estudis de mobilitat. Aquest conveni, té diversos objectius:

  • Corresponsabilitat administrativa en la redacció del Pla de mobilitat, amb l’objectiu que tant la Diputació de Barcelona com l’ajuntament en qüestió es corresponsabilitzin de l’estudi, el conveni determina la participació econòmica que han d’aportar ambdues administracions. Aquesta participació econòmica varia en funció dels habitants dels municipis, així els municipis més grans participen fins al 50% del cost econòmic dels estudis i aquesta participació va disminuint progressivament fins als municipis més petits que no han de fer cap tipus d’aportació.

  • Formació dels tècnics municipals, per tal de promoure que un cop finalitzat l’estudi, els tècnics municipals tingui la suficient capacitació tècnica per a tirar endavant les diferents accions proposades en el pla de mobilitat. Per a promoure la formació dels tècnics municipals la Diputació de Barcelona realitza anualment cursos de formació amb la col•laboració del Col•legi d’Arquitectes  de Catalunya i amb el Col•legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

  • Coordinar la mobilitat amb la resta d’àrees municipals. Un altre aspecte que estableix el conveni és la creació d’una comissió de seguiment del pla de mobilitat on hi estiguin representades les àrees municipals que poden tenir alguna incidència en la mobilitat, especialment l’àrea d’urbanisme. Amb aquest mecanismes s’intenta que el Pla de mobilitat no sigui només el projecte dels responsables de mobilitat sinó que acabi implicant al conjunt de l’Ajuntament.

  • Aprofitar les TIC per difondre el coneixement i crear xarxa. Es promou que els responsables de mobilitat dels ajuntaments s’inscriguin a la Xarxa MOBAL per tal de poder-los informar de tot allò que pugui ser útil per la seva feina i promoure l’intercanvi d’informació entre els tècnics municipals.En aquest sentit el volum de visites i pàgines vistes de la web de la Xarxa MOBAL ha anat creixent a cada any des de la seva posada en funcionament a un ritme del 23% anual.

  • Foment de la participació ciutadana. Des del primer moment en que s’inicia el pla de mobilitat es fomenten accions de participació ciutadana durant tot el procés de redacció del pla.

  • Empoderament polític del pla de mobilitat, a través de l’aprovació del Pla de mobilitat pel Ple municipal es pretén donar més força política al pla de mobilitat.

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal