Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 11/05/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El Polígon Industrial el Pla de Sant Feliu de Llobregat disposa de nou gestor de la mobilitat

Millorar la mobilitat de persones i mercaderies com a principal objectiu

Des de principis del mes d’abril el Polígon Industrial el Pla disposa de nou de la figura del Gestor de la Mobilitat. D’aquesta manera es vol donar continuïtat a les tasques iniciades amb el projecte Gesmopoli l’any 2008, el qual va permetre el•laborar el Pla de Mobilitat del Polígon Industrial el Pla. Respecte aquest últim, algunes de les mesures ja s’han posat en servei com la posada en servei de noves línies de transport públic interurbà o l’ampliació de les urbanes, millores de la seguretat vial de cruïlles, així com la reordenació de la carretera N-340 al seu pas pel polígon.

El Gestor de la Mobilitat ha de permetre avançar en l’impuls de la resta de mesures incloses al Pla de Mobilitat, així com proposar-ne de noves. A la vegada, dinamitzar la Taula de la Mobilitat del polígon, òrgan que es reuneix periòdicament on hi són representats els agents socials (ajuntaments, empresaris, sindicats).

Una altre de les responsabilitats serà  posar a l’abast dels usuaris del polígon l’informació sobre els mitjans de transport per accedir-hi, arribant a les persones que tot i treballar al polígon no resideixen a Sant Feliu de Llobregat.

recollir aquelles propostes, idees o queixes que puguin arribar per tal de poder millorar la mobilitat del polígon, tant pel que fa a la mobilitat de les persones (a peu, bici, transport públic, cotxe) com de les mercaderies (vehicles pesats).

Per tal de poder contactar amb el Gestor de Mobilitat es pot fer a través del correu electrònic gestormobilitatpla@gmail.com, el telèfon 93.632.51.33, o també a través de twitter amb el perfil @Mobilitatpla i els hashtags #mobilitatpla #poligonpla. L’ubicació física de l’oficina del gestor serà a les instal•lacions de Soler i Sauret, ubicades al Polígon industrial El Pla, el qual serà responsable de la coordinació i recolzament de les tasques del gestor.

El cost del Gestor de la Mobilitat l’ha assumit AEPLA (Associació d’empresaris del Polígon Industrial el Pla) de Sant Feliu de Llobregat.

Situació geogràfica del PI el Pla
Situació geogràfica del PI el Pla


Dades de mobilitat del polígon industrial del Pla

El polígon industrial del Pla és un dels més grans de l’Àrea metropolitana de Barcelona i aglutina unes 350 empreses i 9.000 llocs de treball. La gran majoria dels treballadors i treballadores hi accedeixen en cotxe, ja sigui com a conductors (65%) o com acompanyants (5%). També hi ha un 7% de treballadors que hi accedeixen en motocicleta, un 15% ho fan en transport públic, un 7% hi arriben a peu i un 1% hi arriba en bicicleta.

Un dels reptes més importants que tindrà el nou gestor de la mobilitat del Polígon industrial del Pla és vetllar pel desenvolupament del Pla de mobilitat que es va desenvolupar dins del marc del projecte Gesmopoli, l’any 2008. Aquest pla proposa una trentena d’actuacions en tots els mitjans de transport per tal de millorar la mobilitat al polígon industrial. Les accions més destacades incloses en el pla són:

 • La millora de la informació als usuaris del transport públic i als usuaris pontencials, per promoure un increment de l’ús d’aquest mitjà de transport
 • Millorar la velocitat comercial i la cobertura horària dels serveis existents de bus.
 • La creació d’un servei llançadera entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei i que connecti amb el polígon industrial.
 • La construcció d’un baixador a la línia ferroviària actual
 • Millorar els itineraris a peu i en bicicleta d’accés al polígon industrial i als punts d’accés al transport públic que serveix al polígon industrial.
 • Creació de punts d’aparcaments segurs per a bicicletes, per exemple, dins dels recintes de les empreses del polígon.
 • Promoure el servei de cotxe compartit.
 • Millorar la senyalització vertical i horitzontal del polígon i semaforitzar les cruïlles més conflictives del polígon.
 • Un major control i regulació de l’aparcament per evitar, per exemple, l’aparcament sobre les voreres.

Per més informació sobre el Pla de mobilitat del PI del Pla es pot consultar el lloc web del projecte Gesmopoli


Altres iniciatives vinculades a la figura del gestor de la mobilitat
 
A part del projecte Gesmopoli, anomenat anteriorment, durant els darrers anys diverses entitats i administracions han optat per implantar la figura del gestor de la mobilitat com una part de l’estratègia de millora de la mobilitat vinculada a centres d’atracció de la mobilitat. Algunes d’aquestes administracions i entitats són les següents:

 • Projecte “Gestors/res de la mobilitat local“, realitzat per la Diputació de Barcelona durant l’any 2005 i que va consistir en la contractació de 6 tècnics per a formar-los en les tasques de gestió de la mobilitat. El projecte es va desenvolupar en el marc del progarma “Nous Jaciments d’Ocupació” del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pels Fons Socials Europeus
 • Cursos de formació en planificació i gestió de la mobilitat organitzats per la Diputació de Barcelona. L’any 2006 es van començar a realitzar dos cursos de planificació i gestió de la mobilitat amb l’objectiu de donar formació als tècnics municipals dels ajuntaments on s’havia realitzat algun estudi de mobilitat. L’objectiu els cursos és que els tècnics municipals tinguin la formació necessària per a poder gestionar els estudis de mobilitat elaborats.
 • Gestor de la mobilitat a Terrassa. El municipi de Terrassa va incorporar, l’any 2008, la figura del gestor de la mobilitat local per realitzar tasques de coordinació de les actuacions que requerien una participació de diversos agents de la ciutat.

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal