Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 28/04/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El Servei Català de Trànsit i la DGT presenten els respectius plans de seguretat viària per als propers anys

Els eixos prioritaris de la seguretat vària pels propers anys seran els motoristes, atropellaments i la mobilitat urbana

El SCT realitzarà Plans locals de seguretat viària a tots els municipis de més de 20.000 habitants

 

La Direcció General de Trànsit ha aprovat, aquest mes d’abril, un conjunt de mesures bàsiques per a millorar la seguretat viària en els propers 10 anys (2011 – 2020) i que té com a principal objectiu reduir el nombre de morts en accident de trànsit, passant dels 59 per milió actuals als 37 per milió d'habitants. Aquestes mesures han de donar continuïtat a les diverses mesures adoptades els darrers 10 anys i que han permès reduir fins a un 53% el nombre de morts, essent Espanya un dels països europeus  que més ha reduït aquesta dada.

Evolució del nombre de morts en accident de trànsit entre 2001 i 2009 als països de la Unió Europea
Evolució del nombre de morts en accident de trànsit entre 2001 i 2009 als països de la Unió Europea


Les mesures proposades per la DGT s’han elaborat pensant en la implicació de tots els agents de l’àmbit de la seguretat viària, tant el sector privat com l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i els municipis. També s’ha comptat amb la opinió d’experts en seguretat viària, tant nacionals com internacionals, i en experiències d’èxit implantades en altres països.

Les principals mesures que s’inclouen en el pla són les següents:

 • Zero nens morts sense cadireta. L'Estratègia planteja que el 2020 no hi hagi cap nen que hagi mort en un vehicle sense utilitzar un sistema de retenció infantil. Per això, es treballarà a proporcionar camins escolars segurs, millorar l'ús dels sistemes de retenció i impulsar l'educació viària.

 • Joves més conscienciats. Millorar la formació i conscienciar en els riscos de la conducció dels conductors més joves per aconseguir una reducció del 25% dels conductors de 18 a 24 anys morts i ferits greus durant els caps de setmana.

 • Gent gran: autonomia i seguretat. Creix el col.lectiu de majors de 64 anys, i la seva mortalitat com conductors (5,1%) és superior a altres grups. Es realitzarà un seguiment de les seves capacitats per a la conducció i s'habilitaran espais segurs de mobilitat per a majors.

 • Reduir els atropellaments. La seva sinistralitat ha disminuït al voltant del 40% entre 2003 i 2009. No obstant això, s'ha reduït un 10% menys que la mitjana, passant a suposar un 14,6% de la xifra total de morts, al 17,3% el 2009. Entre altres actuacions sobre aquest col.lectiu, es pretén promoure els desplaçaments a peu com a mode de mobilitat eficient i proporcionar espais segurs per als vianants.

 • Mobilitat segura en les ciutats. Per aconseguir una mobilitat segura dels usuaris més vulnerables a les ciutats, s'han d'adaptar les normes a les noves necessitats de l'àmbit urbà i els ajuntaments proporcionaran espais i entorns públics segurs.

 • Més ciclistes sense que augmenti la seva taxa de mortalitat. Per proporcionar un desplaçament segur d'aquests usuaris, tenint en compte que hi haurà un milió més d'usuaris en la pròxima dècada, es promouran els desplaçaments amb bicicleta com a mode de mobilitat eficient, es millorarà la capacitació i actituds dels ciclistes, i se'ls proporcionaran espais segurs.

 • Motoristes: menys morts. En els últims sis anys s'han incrementat un 19% els morts dels usuaris de motocicletes, encara que des de 2007 s'ha produït un canvi de tendència que s'ha de mantenir. Algunes de les mesures que es posaran en marxa seran aconseguir comportaments més segurs i incrementar la seguretat que ofereixen les carreteres als motoristes.

 • Carreteres convencionals que ajudin. En aquestes vies es registren gairebé el 36% dels accidents amb víctimes (2009), però el 60% dels morts. La realitat és que interseccions i incorporacions es troben al mateix nivell, els traçats són antics i hi ha molts trams muntanyosos. Per rebaixar la sinistralitat, s'incorporaran dissenys amb mesures de baix cost i alta efectivitat i s'incrementarà la vigilància.

 • Empreses i cultura de seguretat viària. El 2009, més del 71% dels accidents laborals amb víctimes es van produir a l'anar i tornar de la feina o durant aquest, amb 170 morts. Per reduir, es treballarà per aconseguir una intervenció activa de les empreses en els accidents trànsit, i millorar el coneixement sobre aquest tipus d'accidents, a més es millorarà la capacitació i habilitat dels conductors professionals.

 • Baixar de l'1% l'alcoholèmia. La taxa de positius s'ha reduït, situant-se en 1,8% en els controls preventius enfront del 4,2% el 2003. A més, els morts que havien consumit alcohol han passat del 35% el 2003 al 30% el 2009. Reduir al màxim la conducció sota els efectes de l'alcohol és un gran repte per a aquesta dècada, per al que es desenvoluparan accions preventives i de control del consum al volant d'alcohol i altres drogues.

 • Velocitat: reduir els excessos. El 14 i 18% dels accidents mortals en autopista i autovia són, respectivament, per excés de velocitat. Es pretén reduir el 50% dels excessos de més de 20 km / h, ja que està demostrat científicament que una reducció del 5% suposa una disminució del 20% dels accidents mortals i del 10% en els accidents amb ferits.


Pla Català de Seguretat Viària 2011 - 2013

Per la seva banda el Servei Català de Trànsit també ha presentat el Pla Català de Seguretat Viària 2011 - 2013. El principal objectiu del pla és reduir un 15% el nombre de morts i ferits greus en aquest període.

El pla compta amb 72 actuacions, agrupades en diversos àmbits de treball. D’aquests àmbits n’hi ha quatre que s’han establert com a prioritaris en aquest període i són:

 • Els vehicles de dues rodes
 • Els atropellaments
 • Les interseccions
 • La seguretat viària en l’entorn periurbà, és a dir en les zones de transició entre els carreteres interurbanes i les zones pròpiament urbanes.

D’entre les 72 mesures del Pla Català de Seguretat Viària se’n destaquen les següents:

 • Creació del Pla estratègic 2010-2020 i del Manual de bones pràctiques de seguretat viària urbana. El Pla Estratègic ha de donar resposta al nou marc europeu per als propers 10 anys i que, com l’anterior pla europeu, es proposa la reducció d’un 50% del nombre de morts en accident de trànsit durant aquest període.

 • Elaborar Plans Locals de Seguretat Viària als municipis de més de 20.000 habitants.

 • Elaborar un pla de cobertura de la mobilitat i del trànsit de Catalunya. Aquest pla ha de permetre incrementar el nombre de sensors instal•lats a les carreteres i que permeten obtenir informació del trànsit. L’objectiu és tenir monitoritzades les principals 240 carreteres que representen un 70% del trànsit total.

 • Avaluació de l’estat actual del control de la velocitat i incorporació del control de la velocitat mitjana a trams. El sistema de radars es modificarà incrementant el nombre de radars mòbils, i incorporant radars de tram, tal i com s’ha fet al túnel de Vielha.

 • Creació d’un sistema de detecció de trams de concentració d’accidents.

 • Estudi dels costos socials i econòmics de l’accidentalitat in missio.

 • Estudis específics d’atropellaments i interseccions. Es farà un estudi específic sobre atropellaments, especialment en zona urbana on es produeixen la majoria d’atropellaments, especialment en els col•lectius de gent gran i infants.

 • Precisar i calibrar la lesivitat de les víctimes i crear l’oficina de la víctima. En aquesta línia de treball es pretén coordinar les dades recopilades per la policia, serveis sanitaris i companyies asseguradores per tal de disposar de dades homogènies i fiables. També es pretén incrementar el suport a les víctimes d’accident de trànsit, tant en el moment de l’accident com a posteriori.

 • Desplegar l’educació per a la mobilitat segura (EMS) a l’escola. Introducció de la EMS a l’educació primària i secundària, amb coordinació amb el Departament d’Ensenyament.

 • Elaborar un pla d'R+D. Es reservarà el 5% del pressupost de l’SCT a l'R+D+I dedicada a la seguretat viària


Ambdós plans s'emmarquen dins del nou pla de seguretat viària europeu 2011 - 2020, i que, com l’anterior pla 2001 – 2010, també té com a principal objectiu la reducció a la meitat del nombre de morts en accident de trànsit.


Per més informació:


 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal