Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 13/04/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Humanitzar les carreteres locals


Els passat dies 30, 31 de març i 1 d’abril es va celebrar el XXI VYODEAL, un congrés d’àmbit estatal dedicat exclusivament al debat i intercanvi d’idees sobre les carreteres locals i que organitzar cada dos anys l’Asociación Española de la Carretera. En aquesta edició, la Diputació de Barcelona hi va participar amb un paper rellevant ja que va comptar amb la presència del Gerent de Serveis d’Infrastructures Viàries i Mobilitat, el Sr. Vicenç Izquierdo, com a ponent general i la participació d’altres tècnics de la Gerència de Serveis d’Infrastructures Viàries i Mobilitat. El congrés també va comptar amb la participació d’altres diputacions de la resta de l’estat com per exemple la Diputació de València, la Diputación de Ciudad Real, els Cabildos de Tenerife i Gran Canària i els Consells Insulars de Menorca, Mallorca i Eivissa, així com empreses i entitats vinculades al sector de les carreteres locals.

La temàtica del congrés es va centrar en la integració de les vies locals en entorns sensibles, i en aquest sentit es van tractar diversos punts com per exemple, la multifuncionalitat de les carreteres locals, l’ús de les carreteres locals per part de diversos modes de transport, el finançament de les carreteres locals o el tractament paisatgístic de les carreteres locals.

En general, la majoria de ponències del congrés van girar entorn de la idea d’humanitzar les carreteres locals, en el sentit de no concebre-les, només com una infrastructura que permet el desplaçament d’un punt a un altre, sinó com un element que forma part del territori, que el condiciona, que el vertebra i que forma part de l’espai públic al servei de la ciutadania.

Després dels tres dies de treball i debat algunes de les principals conclusions obtingudes del congrés són les següents:

  • Les carreteres locals al servei dels ciutadans i de la vertebració del territori. Les carreteres locals són infraestructures viàries que formen part del territori i la seva planificació, projectació, construcció i gestió s’han de basar en reconèixer a la persona com  un ciutadà i no com un usuari i al territori, no només com un suport únic sinó com una part més de l’espai del seu espai vital.

  • Nous criteris de disseny de carreteres locals. En la gestió de carreteres locals, s’han de revisar conceptes clàssics com capacitat i parlar de funcions internes i externes que fixin la seva relació, tant amb els usuaris com amb els ciutadans, i tant amb la funció clàssica de destinar simplement un espai físic per la circulació de modes de transport, com a integrar-se en un entorn ambiental, social, cultural, etc.

  • Nou marc reglamentari. Aquesta revisió de conceptes obliga a la formulació d’un nou marc reglamentari en forma de criteris de suport a totes les fases de gestió que doni cobertura legal als seus responsables públics i permeti la seva implantació.

  • Respecte per l’entorn. Les carreteres locals, per la seva escala, són una magnífica realitat on aplicar les noves tecnologies que tendeixen a minimitzar la petjada ecològica i són cada vegada més sensibles a l’entorn natural i als seus habitants. En la seva construcció, també cal recuperar tècniques tradicionals i aplicar-les amb sensibilitat.

  • Nou marc de finançament. La falta de finançament i els continus canvis legislatius que modifiquen l’aplicació dels diferents sistemes de col•laboració público-privada en la gestió viària haurien de motivar que s’impulsi, amb el màxim de consens possible, un estudi que argumenti amb força la importància de les carreteres locals en la vertebració del territori per aconseguir incorporar el seu finançament a l’agenda de les institucions europees. Aquests estudis es poden formular des de la col•laboració administració / universitat / empresa, mitjançant la creació d’un clúster que l’estructuri i la viabilitzi.

  • La prevenció com a eina de seguretat viària. La prevenció ha de ser el primer estadi per aconseguir garantir la màxima seguretat viària. S’ha d’incorporar en totes les accions de la gestió, des de la seva planificació fins a la conservació. La redacció i execució dels seus instruments específics seran la millor demostració de la implicació dels responsables públics de les carreteres locals en la seguretat dels seus usuaris.

El Congrés Vyodeal
XXI Vyodeal, celebrat al Gran Hotel Ibiza

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal