Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 05/04/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Ciutats sense cotxes de combustible fòssil l’any 2050

Ciutats sense cotxes de combustible fòssil, cap mort per accident de trànsit o una reducció del 60% de les emissions de C02 són alguns dels ambiciosos objectius del pla Transport 2050 presentat per la Comissió Europea

La Comissió Europea va aprovar el passat mes de març el Llibre Blanc del Transport, anomenat Pla Transport 2050. Es tracta d’un pla global que té com a principal objectiu assolir un sistema de transports i mobilitat competitiu a Europa, que permeti la mobilitat necessària en una Europa econòmicament competitiva, però que talli radicalment amb la dependència dels combustibles fòssils i amb les emissions contaminants a l’atmosfera.

Segons les pròpies paraules del comissari europeu del transport, el Sr. Slim Kallas, “l’estratègia adoptada per la UE és una estratègia de win – win (tothom hi guanya): la societat hi guanya perquè s’aconsegueix una millor qualitat de vida i l’economia també hi guanya ja que es garanteix la mobilitat necessària per al desenvolupament de l’economia, però es talla amb la dependència dels combustibles fòssils, en una època en la que es preveu que el petroli començarà a escassejar i pot sofrir importants alteracions en el seu preu i, per tant, en les economies de tots els països desenvolupats.

El Pla proposat per la UE és molt ambiciós i es proposa alguns objectius de gran importància com:

 • Que l’any 2050 no circuli cap vehicle de combustible fòssil en entorn urbà.
 • L’ús de combustibles de baixes emissions de carboni en, almenys, el 40% dels vols.
 • La reducció de les emissions de carboni en un 40% en el sector del transport marítim.
 • El 50% de la mobilitat entre ciutats de distàncies mitjanes (menys de 300 quilòmetres), tant pel que fa les persones com les mercaderies, es realitzarà en tren.
 • Reducció total del 60% de les emissions de gasos contaminants l’any 2050.


Un nou marc de finançament pel sector del transport

Un altre aspecte on fa èmfasis el Pla és en canviar els conceptes de finançament del sector del transport, tendint cap a un model on es pagui per l’ús de les infrastructures i serveis del transport i també pel grau de contaminació. És el que es coneix com el qui usa paga i qui contamina paga. En aquest sentit està previst que la Unió Europea publiqui, l’any 2012, directrius referents a les taxes d’ús d’infrastructures per part dels turismes.

Igualment també es preveu que es vagin buscant formes per internalitzar els costos en els altres modes de transport. L’objectiu d’aquest nou marc de finançament és poder incrementar els recursos econòmics que l’administració pública disposa per tal de millorar la xarxa de transports i fer-la més competitiva i sostenible.

Per tal de dur a terme aquestes polítiques de finançament es preveu la creació d’un peatge electrònic unificat per tota la Unió Europea, que faciliti la gestió de la tarificació per l’ús de les infrastructures viàries.  A més a més el peatge electrònic permet aplicar diferents tarifes en funció de les hores de pas, tipus de vehicle, etc.

En l’àmbit urbà, també es preveu la publicació d’una normativa específica per a la regulació de la tarificació de l’ús de les vies urbanes, és a dir, pel peatge urbà, de tal manera que permeti aplicar el principi de qui usa paga i qui contamina paga, però que eviti situacions de discriminació  per determinats col•lectius de població.


La tecnologia, peça clau per assolir una mobilitat sostenible

Un dels aspecte que més importància té en el Pla Transport 2050 és la necessitat d’aplicar noves tecnologies en el sector del transport. Per això es desenvoluparà, durant aquest any, el Pla Estratègic de Tecnologies en el Transport (PETT).

Els temes principals que tractarà el PETT seran, entre d’altres, els nous combustibles, els nous materials, els nous sistemes de propulsió i les eines de tecnologies de la informació i de gestió del trànsit i de la mobilitat.

En aquest sentit, una de les primeres accions que es preveu desenvolupar és la publicació d’una normativa comuna a la UE per a regular els vehicles elèctrics i la instal•lació dels punts de càrrega.


Les principals mesures segons tipologia de mobilitat

El pla Transport 2050 s’organitza en tres àmbits d’acció: la mobilitat urbana, la mobilitat entre ciutats de menys de 300 quilòmetres i la mobilitat de llarga distància.

Objectius en l’àmbit de la mobilitat urbana:

 • Reduir a la meitat el nombre de cotxe de combustibles fòssils l’any 2030 i aconseguir que no hi hagi cap cotxe de combustible fòssil l’any 2050. Per això es reforçarà el paper dels Plans de mobilitat urbana com a eines per a avançar cap a aquest objectiu.

 • La UE realitzarà una normativa específica per a la tarificació de l’ús de les vies urbanes, és a dir, pel peatge urbà.

 • Transport urbà de mercaderies lliure d’emissions de C02 l’any 2050.

 • En l’àmbit de la seguretat viària, aconseguir els 0 morts en accident de trànsit en l’àmbit urbà. En aquest sentit les polítiques europees actuals ja preveuen reduir a la meitat el nombre de morts en accident de trànsit fins al 2020.

 

Objectius en l’àmbit de la mobilitat entre ciutats properes (menys de 300 quilòmetres)

 • El 2050, la majoria de mobilitat entre ciutats a distàncies mitjanes (al voltant de 300 quilòmetres) es realitzarà en tren.

 • El 30 % del transport de mercaderies en distàncies mitjanes es farà per tren o vaixell l’any 2030 i el 50% l’any 2050.

 • Desenvolupar una xarxa europea de corredors de mobilitat d’alta capacitat, velocitat i qualitat. Desenvolupar serveis d’informació a la ciutadania al voltant d’aquests corredors.

 • Connectar tots els aeroports europeus a la xarxa de trens d’alta velocitat

 • El 2020 establir  el marc europeu per un sistema d’informació de mobilitat europeu i per sistemes de gestió i pagament unificats, tant per passatgers com per mercaderies.
 • Avançar cap a l’aplicació dels principis de “qui usa paga” i “qui contamina paga”, per tal d’assegurar la viabilitat econòmica de les infrastructures del transport.


Objectius en la mobilitat de llargues distancia

 • Es preveu triplicar la xarxa de tren d’alta velocitat l’any 2030
 • Reduir el 40% les emissions en el transport marítim l’any 2050.
 • Incorporació progressiva dels combustibles de baixes emissions en l’aviació fins a arribar al 40%.
 • Modernització dels sistemes de control del tràfic aeri, per tal d’aconseguir la gestió integrada de l’espai aeri europeu l’any 2020, amb un total de 58 països integrants i un bilió d’habitants servits.
 • Desplegament de sistemes intel•ligents de transport en rutes de llarga distància per autopistes, ferrocarril i rutes marítimes.


Per més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal