Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 21/03/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Les motos poden anar pel carril bus?

El Pla estratègic de la moto 2011 – 2018, presentat per l’Ajuntament de Barcelona, té com a principal objectiu reduir un 30% el nombre de víctimes mortals motoristes en accident de trànsit

El passat 11 de març l’Ajuntament de Barcelona va presentar el nou Pla estratègic de la moto 2011 – 2018. Aquest document suposa la continuïtat de l’actual pla estratègic que es va elaborar l’any 2002 i va revista posteriorment l’any 2006.

El principal objectiu del nou Pla estratègic de la moto és afavorir la seguretat viària dels motoristes. En aquest sentit es marca com a principal fita la reducció d’un 30% del nombre de morts motoristes en accident de trànsit en els pròxims 2 anys i la reducció d’un 40% del nombre d’accidents amb víctimes en els propers 8 anys.

Val a dir que la principal assignatura pendent de la mobilitat en motocicleta segueix sent la seguretat viària. Tot i que el nombre d’accidents que es produeixen amb moto són, en valors absoluts, inferiors als que es produeixen en cotxe, si comparem aquestes dades amb el nombre de viatges que es realitzen a la ciutat amb un i altre tipus de vehicle, s’observa que la possibilitat de patir un accident de trànsit amb moto és quasi tres vegades superior que amb cotxe.

Comparació accidentalitat motos - cotxe

Igualment, el nombre de morts en accident de trànsit a la ciutat de Barcelona presenta comportaments diferents entre el cotxe i la moto. En els darrers anys, la tendència en el cas del cotxe ha estat a disminuir, tot i un repunt en l’any 2009, mentre que en el cas de les motos el nombre de morts s’ha mantingut estable durant els darrers anys.

Evolució accidents mortals cotxe i moto
Barcelona, una de les ciutat europees amb més motocicletes

Una altra de les principals raons que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona a desenvolupar el Pla Estratègic de la moto és el fet que Barcelona sigui una de les ciutats d'Europa amb més motocicletes amb 180 motocicletes per cada 1.000 habitants, només comparable a Roma amb 197 motos per cada 1.000 habitants o a d’altres ciutats espanyoles com Granada amb 160.


Les motos poden anar pel carril bus?

Una de les propostes que més destaquen del Pla és la que preveu la possibilitat que les motos puguin circular per alguns carrils bus o pels carrils VAO que està previst que comencin a funcionar a les entrades de Barcelona.

La mesura compta amb el suport dels col•lectius de motoristes, com la Mutua Motard, però alhora també ha generat dubtes de com podria afectar aquesta mesura en la fluïdesa del transport públic on en la seguretat viària dels motoristes.

En aquest sentit, dos informes, un de TMB i l’altre de la Guàrdia Urbana, realitzats l’any 2008, desaconsellaven la implantació d’aquesta mesura. Segons l’informe de TMB la xarxa d’autobusos necessita de carrils propis per poder oferir un servei de transport públic de qualitat i, segons la Guàrdia Urbana, el fet que les motos puguin circular pels carril bus pot generar una major accidentalitat quan les motos realitzen maniobres per abandonar el carril bus. 

D'altres ciutats han implantat la mateixa mesura. A Madrid, per exemple, des de l’any 2005, quan es va modificar l'ordenança de mobilitat,  està permès que les motos puguin circular pels carrils bus de la ciutat.


Les mesures del Pla

El Pla estratègic de la moto 2008 – 2011 conté 43 mesures dividides en 9 àmbits d’actuació:

  • Disseny d’infrastructures
  • Atenció i auxili a les víctimes
  • Manteniment d’infrastructures
  • Foment del vehicle elèctric
  • Vigilància i autoritat
  • Gestió de la mobilitat
  • Investigació i estudi
  • Educació i formació
  • Conscienciació, informació i comunicació


Disseny d’infrastructures

Una de les principals propostes en aquest àmbit és l’edició d’un Catàleg de recomanacions tècniques pel disseny urbà que tingui en compte la circulació en moto. Aquest catàleg incorporaria nous conceptes com els passadissos de filtratge cap a les zones avançades per a les motos en els semàfors o els elements amortidors d’impactes en el mobiliari urbà.

També s’inclouen en aquest apartat mesures de manteniment de la via pública, com l’ús de pintura antilliscant, ferm d’alta adherència o millora de la il•luminació.


Atenció i auxili a les víctimes

La principal proposta en aquest àmbit de treball és la revisió i seguiment del protocol d’actuació en cas d’accident de trànsit amb motos implicades.


Manteniment d’infrastructures

En aquest àmbit de treball es proposa, com a principal actuació, la identificació de les zones de concentració d’accidents de motos, per tal de detectar possibles deficiències en la via pública i prendre les decisions necessàries.

Una altra proposta interessant és la inclusió d’un annex en els projectes urbanístics dedicat exclusivament a tractar la seguretat viària.


Foment del vehicle elèctric:

Igual que passa amb el cotxe, la promoció de la moto elèctrica és una de les prioritats del govern municipal per als propers anys. A diferència del cotxe elèctric, on encara no hi ha massa oferta de vehicles ni tampoc demanda, les motos elèctriques fa temps que es comercialitzen. A més a més, per les característiques de la mobilitat urbana en moto,  amb distàncies no massa llargues i amb poca contaminació acústica, la moto elèctrica s’adapta molt bé a aquesta tipologia de mobilitat, per això, se’n vol impulsar l’ús.

En aquest sentit el govern municipal preveu incrementar els punts de càrrega per a motos elèctriques i incentivar la compra de motos elèctriques, amb subvencions de fins un 75% per a l’adquisició de vehicles, descomptes en alguns peatges, preferències d’accés en determinades zones de Ciutat Vella i Gràcia o reserves de places d’aparcament en pàrkings de nova concessió.


Vigilància i autoritat:

Les accions destinades a incrementar la vigilància i el compliment de la normativa de circulació també s’intensificaran. Els punts en els que es vol fer més incís és en el control d’infraccions com la velocitat inadequada o el passar semàfors en vermell. Per això s’incrementaran el nombre de cameres de video-vigilància dedicades a aquest control.

S’incrementarà, també el control de l’aparcament de les motocicletes, tant pel que fa a les motos aparcades de manera il•legal a les voreres, com per respectar les zones d’aparcament exclusius per a motocicletes.


Gestió de la mobilitat:

Les accions que tenen a veure amb la gestió de la mobilitat en motocicleta són algunes de les més destacades del Pla.

En primer lloc s’incrementaran les zones avançades per a motos en els semàfors, passant de les 49 zones actuals a les 63.

També s’incrementaran les places d’aparcament destinades a les motos, fins a arribar a les 100.000 places en tota la ciutat, el que suposa quasi el doble de les places actuals.

De moment s’ha descartat ampliar la prohibició que les motos puguin aparcar sobre la vorera, tal i com ja s’aplica en alguns barris de la ciutat, com per exemple Poblenou, on les motos no poden aparcar a les voreres des de l’any 2010.

La mesura que més polèmica i interès ha despertat és que el Pla preveu la possibilitat que les motos puguin circular per alguns carril bus de la ciutat, així com pels futurs carrils bus – VAO.


Investigació i estudi:

En l’àmbit de la investigació l’Ajuntament vol fer un èmfasi especial en la seguretat viària, per incrementar l’estudi dels accidents on es veuen implicades motocicletes.

També es vol aprofundir en el coneixement dels hàbits de mobilitat dels motoristes, incorporant noves variables a l’enquesta de Mobilitat en Dia Feiner i en l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana.


Educació i formació:

En la línia d’educació i formació s’inclouran continguts específics de mobilitat en moto en els programes actuals d’Educació Viària que ja realitza la Guàrdia Urbana als centre educatius.

També s’ampliaran les activitats de formació per arribar a d’altres col•lectius usuaris de la motocicleta.


Conscienciació, informació i comunicació:

En aquest àmbit de treball es crearan incentius als bons conductors, facilitant, per exemple, l’adquisició d’abonaments per aparcaments soterrats.

També està previst realitzar diverses campanyes de foment de la conducció segura i respectuosa amb moto i la creació d’un portal web dedicat exclusivament a centralitzar informació referent a la mobilitat en moto per la ciutat de Barcelona.


Més informació:

 

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal