Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 09/03/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Pla de mesures urgents d'estalvi i eficiència energètica 2011

Una de les línies del Pla és per a finançar actuacions relacionades amb la mobilitat i incloses dins els PMU

El Pla porta associada una inversió de 1.151 M€ per a finançar les diferents mesures proposades

El Pla també inclou la controvertida mesura de reducció dels límits de velocitat  a les autopistes de 120 a 110 km/h

El Govern de l’Estat també ha aprovat la Llei d’Economia Sostenible potencia els Plans de mobilitat urbana i els plans de mobilitat als centres d’empresa

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va presentar, el passat 4 de març, el Pla de mesures urgents d’estalvi i eficiència energètica 2011. Aquest pla conté un total de 20 mesures d’aplicació urgent i que tenen com a principal objectiu promoure l’estalvi energètic en diferents sectors económics, entre ells el transport.

Segons les estimacions del propi Govern de l’Estat, les diferents mesures proposades en el Pla poden suposar un estalvi de 3.242 Ktep, equivalents a 28,7 milions de barrils de petroli, és a dir, un 5% de les importacions anuals. Evidentment, l’estalvi energètic també tindrà una conseqüència directa en la reducció d’emissions de C02, i es preveu que es pugui evitar l’emissió de 12,5 milions de tones d’aquest gas contaminant. Per tal de dur a terme la implantació de les diferents mesures del Pla el Govern té prevista la inversió de 1.151 M€.

Aquest pla s’ha activat de forma urgent degut a l’increment continuat del preu del petroli des de l’any 2008 i que s’ha agreujat amb la situació als països del nord d’Àfrica, especialment amb la revolució a Líbia, un dels principals proveïdors de petroli d’Espanya amb un 12% del total d’importacions. Cal tenir en compte que l’Estat espanyol importa, a l’any, 600 milions de barrils de petroli i, per tant, l’encariment del preu d’aquest combustible suposa una despesa addicional molt important per a l’economia del país i una conseqüència directa sobre l’increment dels preus.

Les mesures del pla en l’àmbit dels transports

1. Finançament de projectes d’estalvi relacionats amb plans de mobilitat urbana sostenible

Dotació econòmica: 374,9 M€

Mesura que contempla el finançament de projectes específics integrats dins dels PMU, com per exemple creació de zones per a vianants, sistemes de bicicleta pública, foment del transport públic, campanyes de comunicació, sistemes d’increment del grau d’ocupació dels vehicles, carrils d’us exclusiu al transport públic, intercambiadors de transport públic, etc.

Cal tenir en compte que la nova Llei d’Economia Sostenible, preveu que a partir de l’any 2012 els municipis que vulguin optar a finançament del Govern de l’Estat en matèria de mobilitat i transport pública hauran d’haver realitzat un PMU (article 102).

2. Pla d’eficiència energètica en el transport posant especial atenció al transport ferroviari de mercaderies

El transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya encara està molt lluny dels valors d'altres països veïns, per això es preten impulsar tot un conjunt de mesures, que no es detallen en el pla, per a augmentar el percentatge de mercaderies que es transporten per ferrocarril, respecte a les que es transporten per carretera.

 

3. Pla renove de pneumàtics

Dotació econòmica: 4,8 M€

Es preveu que la mesura promogui el canvi a pneumàtics més eficients en uns 60.000 vehicles.

4. Optimització de l’ús de passadissos aeris i rutes verdes d’aproximació

5. Foment del cotxe compartit (car pooling) a través de les TIC

Dotació econòmica: 300.000 €

La mesura  consisteix en la creació d’un portal que inclogui tots els webs dedicades al carpooling, acompanyat d’una campanya de publicitat i projectes de demostració i convenis amb grans empreses i administracions per impulsar la iniciativa de compartició de vehicles i itineraris.

6. Reducció dels límits de velocitat de 120 a 110 km/h

Les autopistes i autovies concentren fins al 48% del total de la mobilitat interurbana que es realitza en cotxe. La reducció del límit de la velocitat suposa una reducció de la velocitat mitjana de circulació per les autopistes i autovies i, en conseqüència un estalvi energètic d’entre el 10% i el 15%.

Val a dir que, segons els càlculs del propi Ministeri d’Indústria, l’estalvi en consum energètic previst amb aquesta mesura és de 2.434 Ktep / any, un 75% del total d’estalvi previst en el conjunt del pla. Tot i això, la mesura ha rebut moltes crítiques per considerar que la reducció del límit de velocitat no suposarà, en realitat, una reducció en el consum d’energia massa significatiu.

7. Elevació de l’objectiu de biodiesel al 7% anual

Fins al moment, l’objectiu de biodiesel estava fixat en 3,9 % del total de consum en combustibles. Aquesta mesura no serveix per a estalviar energia, però si per reduir la dependència de productes derivats del petroli.

8. Rebaixa de fins un 5% de tarifes en trens de rodalies i mitja distància de RENFE

Aquesta mesura pretén incentivar l’ús del transport públic davant de l’ús del vehicle privat.

La mesura ha estat molt criticada pel Govern de la Generalitat ja que es considera que el Govern Central cal que compensi la reducció d’ingressos per billetatge que suposaria aquesta mesura, un cost que el Govern de la Generalitat ha estimat en 26 M€

9. Foment del transport públic a l’Administració General de l’Estat. Priorització de les ajudes socials al transport

Es realitzaran plans de transport als centres de treball que depenguin de l’Administració General de l’Estat amb l’objectiu de promoure un increment de l’ús del transport públic en els treballadors d’aquests centres de treball.

10. Foment de les ciutats amb segell MOVELE

Dotació econòmica: 1,2 M€

El projecte MOVELE, gestionat per l’IDAE, té com a objectiu la introducció de 2.000 vehicles elèctrics i la instal•lació de 500 punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

El Segell MOVELE és un distintiu que reconeix les iniciatives de diverses ciutats per promoure la mobilitat elèctrica. Les ciutats que tinguin aquest segell rebran diverses unitats de motos i bicicletes elèctriques per fomentar-ne el seu ús. En total es preveu adquirir fins a 800 unitats de bicicletes i motos elèctriques, per un total de 10 ciutats amb segell MOVELE

Altres mesures relacionades amb la mobilitat incloses en el Pla

A part de les mesures referents al sector del transport cal destacar-ne d’altres que també tenen a veure amb la mobilitat;

  • Reducció de la il•luminació d’algunes carreteres de l’Estat, en trams interurbans
  • Culminació de la substitució d’òptiques de semàfors per LED, que es concretarà amb convenis de col•laboració entre l’IDAE i les administracions locals per a la substitució d’òptiques de semàfors.
  • Cursos de conducció eficient a usuaris, també en la modalitat d’e-learning
  • Cursos de conducció eficient a professionals dels sector del transport.
  • Campanya de sensibilització de l’inflat dels pneumàtics.


La Llei d’Economia Sostenible potencia els Plans de mobilitat urbana i els plans de mobilitat als centres d’empresa

Paral•lelament a l’aprovació del Pla de mesures urgents per l’estalvi i l’eficiència energètica, el Govern de l’Estat també ha aprovat la Llei d’Economia Sostenible (LES). Es tracta d’una Llei que concreta les línies de treball que ja es van definir en el document marc “La Estratégia para una Economía Sostenible”, de l’any 2009 i que afecten, principalment a tres sectors estratègics de l’economia: sector financer, sector empresarial i sector mediambiental.  En l’àmbit del mediambient, un dels objectius principals de la Llei és reduir un 20% els gasos d’efecte hivernacle i potenciar l’ús de fonts energètiques renovables, que hauran d’arribar al 20% del total l’any 2020. Aquest objectiu estratègic té implicacions en diversos sectors i, especialment, en el sector del transport.

Alguns dels aspectes més destacats de la LES en l’àmbit de la mobilitat és la potenciació dels Plans de Mobilitat Sostenible (PMS) com a eines per a promoure un model de mobilitat més sostenible i energèticament eficient.

La LES determina que els PMS s’han de realitzat per municipis o agrupacions de municipis de més de 100.000 habitants.

Un aspecte destacat de la LES és que a partir de l’1 de gener de 2012, la concessió de qualsevol ajuda o subvenció a les administracions autonòmiques o entitats locals, inclosa la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i destinada al transport públic urbà o metropolità, es condicionarà a que l’entitat beneficiària disposi del corresponent Pla de mobilitat sostenible.

La LES també determina que les administracions hauran d’impulsar els plans de mobilitat a empreses o centres de treball formats per vàries empreses que superin els 400 treballadors.


Més informació:
T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal