Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 21/02/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Objectiu per al 2025: Doblar el mercat del transport públic mundial

La Associació Internacional del Transport Públic (la UITP) és un organisme que agrupa més de 3.200 entitats de més de 92 països i entre els seus principals objectius hi ha el treball en xarxa entre els diferents agents que intervenen en el transport públic: operadors, usuaris, administracions públiques, fabricants de vehicles i centres d’investigació. La UITP va complir l’any passat els 125 anys d’història i arran d’aquest esdeveniment es va llençar un nou i ambiciós projecte anomenat 2025 = PTx2 i que no significa altra cosa que doblar el mercat del transport públic l’any 2025.

Per aconseguir aquest ambiciós objectiu la UITP ha elaborat un document anomenat ‘Public transport: the smart green solution’ on s’exposen, per una banda els principals beneficis que pot aportar el transport públic i per altra banda les principals línies d’actuació que s’haurien de dur a terme per a doblar la quota de mercat del transport públic.

Com a principals beneficis que pot aportar el desenvolupament del transport públic en els propers anys, la UITP destaca:

  • El transport públic enforteix l’economia. A Europa, per exemple el transport públic crea 1.000.000 de llocs de treball directes i quatre vegades més d’indirectes. Es tracta, a més a més, de llocs de treball que no es poden deslocalitzar. Contra la idea preconcebuda que la construcció de grans infrastructures viàries crea més treball, la UITP destaca que una inversió en transport públic crea un 25% més de llocs de treball que la mateixa inversió en autopistes. El transport públic redueix la dependència dels combustibles fòssils i ajuda a reduir el balanç de pagaments de la majoria d’economies mundials.


  • El transport públic ajuda el planeta a respirar. El sector del transport és, actualment, el sector que més gasos d’efecte hivernacle emet a l’atmosfera, amb un 19% dels gasos emesos al món. D’aquestes emissions, el transport per carretera és el responsable del 74% de les emissions.  En promig, el transport públic consumeix 3,4 vegades menys d’energia per passatger que el transport en vehicle privat. Cada habitant que utilitza el transport públic estalvia entre 500 i 600 litres de gasolina, el que suposa entre 600 i 750 euros  / persona / any.


  • El transport públic porta a tothom a qualsevol lloc. El transport públic facilita l’accés de la ciutadania als seus llocs d’estudi, treball, etc. Per tant és una eina clau per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de la ciutadania. Contra la falsa imatge de la lentitud del transport públic la UITP destaca que el temps de viatge mig en ciutats amb una alta presència de transport públic és de 20-25 minuts i que en ciutats amb un model de mobilitat basat en el vehicle privat el temps de viatge és d’entre 55 i 70 minuts.


  • El transport públic alleuja la congestió. Es calcula que les congestions tenen una cost similar al 2% del PIB d’una nació i representa un cost de milers de milions d’euros anuals. També té un cost elevat en consum de l’espai ja que els desplaçaments en automòbil consumeixen fins 90 vegades més d’espai públic que el transport públic.

 

 

Public transport: the smart green solution


Com a principals línies d’actuació dirigides als agents implicats en el sector del transport públic la UITP proposa les següents:

 

  • Desenvolupar polítiques urbanes integrades i amb visió de futur. Per promoure el desenvolupament econòmic i social i alhora el desenvolupament sostenible, cal impulsar polítiques integrades que afrontin els problemes de manera global. El transport públic no és cap excepció. La integració dels diferents modes de transport públic i també la integració de polítiques horàries, d’aparcament i tarifàries són claus  per a promoure l’increment de l’ús del transport públic. En aquest sentit el Pla de mobilitat urbana és l’eina clau per a fer possible aquesta coordinació.


  • Oferir serveis d’acord a l’estil de vida de les persones que a convertir el transport públic en el seu mode de desplaçament preferit.  L’oferta de transport públic s’ha de pensar, dissenyar i comercialitzar pensant en les necessitats i estil de vida dels ciutadans, tant als que ja utilitzen el transport públic com als nous usuaris. Una bona eina per captar nous usuaris poden ser les polítiques tarifàries a favor del transport públic. El transport públic ha de buscar aliats en els altres mitjans de transport, especialment en el sector del taxi, bicicleta i carsharing. Per altra banda cal oferir serveis de qualitat i que aportin nous valors, minimitzant les imatges negatives del transport públic, imatges que molts sovint són més psicològiques que reals, com passa per exemple, amb el temps d’espera.


  • Crear una nova cultura empresarial. El sector empresarial del transport públic també ha de fer un gir, passant de l’orientació a la producció i la gestió de flotes cap a un model empresarial que també tingui en compte criteris de marqueting i d’orientació a l’usuari. També calen contractes que equilibrin el risc, competència i responsabilitat entre els diferents agents que intervenen en el transport públic i que penalitzin o grafitiquin les operadores en funció de la qualitat del servei ofertada.

 

  • Garantir un finançament i plans d’inversió estables. Els quatre punts claus que poden ajudar a aconseguir un model de finançament més sostenible i no tant depenent de les subvencions públiques són: la diversificació dels ingressos,  un finançament estable, un augment del nombre d’usuaris i de la quota de distribució modal i l’optimització de la eficiència.

  • No dubtar en utilitzar tàctiques de premi i càstig. Per tal de promoure l’ús del transport públic i fer-lo més eficient i més atractiu per l’usuari cal, forçosament, establir polítiques de contenció i limitació de la mobilitat en vehicle privat. Aquestes polítiques de premi – càstig, cal començar a aplicar-les ja en la planificació urbanística, forçant que tot desenvolupament urbà tingui una bona connexió amb transport públic, competitiva respecte al vehicle privat. Així mateix cal establir polítiques de control de la mobilitat utilitzant eines com l’aparcament, els impostos associats als automòbils, els peatges urbans. Per últim cal desenvolupar infrastructures específiques per al transport públic que ofereixin temps de desplaçament més competitius que els del vehicle privat. 

 

Per tal d’incentivar el desenvolupament de polítiques integrades a favor del transport públic i que permetin l’assoliment de l’ambiciós objectiu de doblar la quota de mercat del transport públic la UITP ha impulsat varies iniciatives. Una d’elles és la celebració de la primera edició dels premis PTx2=2025 que tindrà lloc durant el 59è Congrés de la UITP que es celebrarà el proper mes d’abril a Dubai. S’han recollit fins un total de 155 projectes de 43 països diferents. Entre els projectes presentats hi ha projectes i entitats catalanes com la PTP en la categoria d’ONGs. 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal