Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 28/01/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Martorell presenta el seu Pla de mobilitat urbana

El Pla de mobilitat l’està realitzant l’Ajuntament de Martorell amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona

El passat divendres dia 21 de gener es va fer la presentació pública del Pla de mobilitat urbana de Martorell, un projecte que l’estan elaborant conjuntament l'Ajuntament de Martorell i la Diputació de Barcelona.

El Pla s’emmarca dins de l’actual Pla director de la mobilitat de la Regió metropolitana de Barcelona (RMB) i on es determina que tots els municipis de més de 20.000 habitants de la RMB han de realitzar en pla de mobilitat urbana. Martorell té, segons el padró de l’any 2010, 26.815 habitants i, per tant, és un dels municipis que ha de realitzar aquest pla de mobilitat.

El Pla de Mobilitat Urbana es composa de 15 línies estratègiques amb 25 actuacions que s’han de desenvolupar en els propers 6 anys. Són actuacions que s’agrupen en els àmbits de la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, vehicle privat, estacionament de vehicles, seguretat viària i campanyes d’educació i sensibilitat.

En una primera fase el pla de mobilitat va servir per a identificar els punts ports i febles del sistema de mobilitat de la ciutat, destacant com a elements positius:

  • Valoració de la bona connexió amb les diferents modalitats de transport públic que té el municipi.
  • Bona mobilitat a peu, ja que el 73% dels martorellencs es mou per la població caminant, en contra del 25% que ho fa en vehicle privat i enfront del 2% que utilitza el transport públic.

Com a debilitats, el Pla de Mobilitat Urbana recull:

  • la manca d’espais per a l’ús de bicicletes, malgrat que encara hi ha pocs usuaris,
  • l’inadequat itinerari del bus urbà.

Un cop diagnosticada al situació del sistema de mobilitat de la ciutat, el pla fa diverses propostes per a consolidar un model de mobilitat més eficient i sostenible.

Pel que fa a la mobilitat a peu, el Pla proposa l’ampliació de la xarxa de carrers de plataforma única a La Vila. Així, carrers com Unió, esquadra i Rutlla es podrien convertir en vies de prioritat invertida i a un únic nivell, es a dir, sense voreres.

Pel que fa a l’ús de la bicicleta, cal dir que Martorell actualment no disposa de cap carril habilitat com a tal. No obstant, l’escenari físic permet la circulació en bicicleta entre els diferents barris de la part nova i Buenos Aires, mentre que la connexió amb el nucli antic és més dificultosa.

Per a l’Enginyer de l’equip redactor del Pla, abans de crear una xarxa de carrils bici, caldria primer reservar espai per a l’aparcament d’aquests vehicles a dues rodes.

I per millorar un altre dels punts febles de la mobilitat martorellenca és revisar els itineraris del bus urbà per aconseguir que sigui més àgil pels usuaris del servei. Així és preveu dues línies, una amb un circuit orbital i un altre, una línia més central servida amb dos autobusos.

Altres mesures que recull el Pla de Mobilitat Urbana de Martorell són millorar la connectivitat del municipi per reduir la utilització del vehicle privat; revisar la xarxa de transport de bus interurbà, així com el servei ferroviari; o donar resposta a la manca d’aparcaments en certs indrets del municipi en horaris determinats.

Informació associada:

Pla de mobilitat urbana de Martorell

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal