Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 18/01/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Barcelona tindrà 200 quilòmetres de carril bici al final del mandat

Els accidents de les bicicletes cauen fins als nivells del 2006, però amb el doble de desplaçaments

En total s’han invertit 4,4 milions d’euros en la millora i ampliació dels carrils bici

L’any 2006 es va aprovar el Pla Estratègic de la Bicicleta a Barcelona amb la voluntat d’impulsar la bicicleta com a mitjà de transport urbà. En el Pla es plantejaven diversos objectius estratègics com per exemple l’increment del nombre de quilòmetres realitzats en bicicleta, la reducció de la velocitat dels vehicles per a poder fer possibles la convivència entre cotxes i bicicletes o la reducció de l’accidentalitat en bicicleta.

Al llarg del mandat del govern municipal, és a dir, entre els anys 2007 i 2010 l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat diversos projectes per a fer realitat els objectius abans esmentats, com per exemple la creació de l’Oficina de la Bicicleta l’any 2009 o la posada en funcionament del Bicing l’any 2007.

Increment de carrils bici i de zones pacificades

La mobilitat en bicicleta a la ciutat es facilita per mitjà de dues estratègies. En els carrers de la xarxa bàsica, aquells on el trànsit és més important, la mobilitat en bicicleta es realitza per carrils específics i segregats del trànsit. En els carrers de la xarxa secundària, la tendència és a crear carrers de zones 30, i mesures de pacificació del trànsit, per tal de fer possible la convivència entre els vehicles motoritzats i les bicicletes, evitant, així, que les bicicletes utilitzin els espais reservats per als vianants.

En els darrers quatre anys la xarxa de carrils bici s’ha ampliat considerablement, passant dels 130 quilòmetres que hi havia l’any 2006 als 180 quilòmetres que es preveu que estiguin enllestits al finalitzar el mandat, al maig de 2011. Si a aquests 180 quilòmetres s’hi afegeixen els 21 quilòmetres de la Ronda Verda que ja estan completats, el total de quilòmetres de carrils bici de la ciutat serà de 2011. En total ha suposat una inversió de 4,4 M€ en la millora de la xarxa de carrils bici.

Evolució dels quilòmetres de carril bici a Barcelona
Evolució dels quilòmetres de carril bici a Barcelona (Font: Ajuntament de Barcelona)

 

L’increment de la longitud de la xarxa bàsica ha anat acompanyada d’una millora dels carrils bici existents, tant en la seva connectivitat amb la resta de la xarxa ciclable, com la instal•lació d’elements físics de separació dels carrils que donen una major seguretat als ciclistes.


També, des de l’any 2006 s’han implantat zones 30 en 14 barris de la ciutat, completant un total de 215 quilòmetres de carrers de zona 30.


Tot i la millora evident de la xarxa ciclable, encara queden alguns trams que requereixen una millora urgent. Potser el cas més evident és el carril bici de la Diagonal que, a hores d’ara, no agrada a ningú, ni a vianants que veuen com les bicicletes suposen un perill, ni als propis ciclistes que no poden circular amb la fluïdesa que es requeriria en una via de la xarxa bàsica. Amb el bloqueig de la reforma de la Diagonal, de moment, no hi ha cap projecte previst de reforma d’aquest carril bici.


Més desplaçaments en bicicleta, més segurs

La tasca realitzada en la millora de la xarxa ciclable, així com la posada en funcionament del Bicing, han provocat que en quatre anys s’hagin doblat el nombre de desplaçaments que es realitzen bicicleta a la ciutat.

Evolució del nombre de desplaçaments en bicicleta a Barcelona
Evolució del nombre de desplaçaments en bicicleta a Barcelona (Font: Ajuntament de Barcelona)


També és destacable que, tot i l’increment del nombre de desplaçaments els accidents on s’hi troben implicades han seguit una tendència a la baixa.

Evolució del nombre d'accidents de bicicletes a Barcelona
Evolució del nombre d'accidents de bicicletes a Barcelona (Font: Ajuntament de Barcelona)


Segons les dades de la taula, el nombre d’accidents on va intervenir una bicicleta el passat any 2010 van ser 399, és a dir, quasi el mateix valor que l’any 2006 (387), amb la diferència que l’any 2006 es realitzaven 47.000 desplaçaments en bicicleta i l’any 2010 se’n van realitzar més de 100.000.
Aquesta reducció significativa de l’accidentalitat en bicicleta cal atribuir-la, en part, a l’ordenança de la bicicleta, que regula la mobilitat amb aquest mitjà de transport per la ciutat i, també, a l’increment del control de la disciplina viària d’alguns ciclistes, sobretot en faltes com saltar-se els semàfors.

Més informació:

 

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal