Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 23/12/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Neix la nova qualificació professional de gestió de la mobilitat

Des de l'entrada en vigor de la Llei de la mobilitat, l'any 2003, les administracions públiques i d'altres agents socioeconòmics s'han implicat en els processos de planificació i gestió de la mobilitat. Per exemple, en l’àmbit local, molts municipis estan desenvolupant Plans de mobilitat urbana i, també, molts polígons industrials han realitzats plans de desplaçaments per a les empreses.

Tots els nous instruments de planificació de la mobilitat requereixen una posterior gestió per tal d’anar posant en pràctica les diferents actuacions planificades i coordinar la participació dels diferents agents implicats. Això ha suposat l’aparició d’una nova necessitat per a molts ajuntaments que és la figura del gestor de la mobilitat, és a dir, la persona encarregada de la gestió global de la mobilitat d'un territori en concret o d'un centre generador de mobilitat com un polígon industrial o centre educatiu.

Diverses administracions públiques i entitats han realitzat projectes en aquest sentit:

  • Definició del gestor/a de mobilitat en els polígons d'activitat econòmica. Es tracta d'una publicació elaborada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) de l'any 2007 i que ja recomanava la incorporació del perfil professional del gestor de la mobilitat al Catàleg de Qualificacions Professionals.
  • Projecte Gesmopoli. Aquest projecte té per objectiu estudiar la mobilitat als polígons industrials. S’han elaborat plans de mobilitat de 6 polígons industrials i també s’ha estudiat el perfil professional del gestor de la mobilitat. S’han format a diversos professionals que s’han incorporat, posteriorment com a gestors de la mobilitat en els respectius polígons. També s’ha elaborat la guia “Manual per a gestors de mobilitat”.

El projecte s’ha dut a terme gràcies al programa europeu Life i compta amb la participació de diverses administracions públiques i entitats, entre elles la Diputació de Barcelona.

  • Projecte “Gestors/res de la mobilitat local“, realitzat per la Diputació de Barcelona durant l’any 2005 i que va consistir en la contractació de 6 tècnics per a formar-los en les tasques de gestió de la mobilitat. El projecte es va desenvolupar en el marc del progarma “Nous Jaciments d’Ocupació” del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pels Fons Socials Europeus
  • Cursos de formació en planificació i gestió de la mobilitat organitzats per la Diputació de Barcelona. L’any 2006 es van començar a realitzar dos cursos de planificació i gestió de la mobilitat amb l’objectiu de donar formació als tècnics municipals dels ajuntaments on s’havia realitzat algun estudi de mobilitat. L’objectiu els cursos és que els tècnics municipals tinguin la formació necessària per a poder gestionar els estudis de mobilitat elaborats.
  • Gestor de la mobilitat a Terrassa. El municipi de Terrassa va incorporar, l’any 2008, la figura del gestor de la mobilitat local per realitzar tasques de coordinació de les actuacions que requerien una participació de diversos agents de la ciutat.
  • Gestor de la mobilitat a la Universitat Autònoma de Barcelona. La UAB va realitzar el Pla de mobilitat l’any 2008. Una de les primeres actuacions que es van dur a terme, fins i tot abans de realitzar el Pla fou la contractació d’un gestor de la mobilitat que actua com a interlocutor de la Universitat amb els agents implicats en la mobilitat, especialment en el transport públic.


Un pas important per la consolidació d’aquest nou perfil professional serà la incorporació al Catàleg de Qualificacions Professionals. En aquest sentit el director de l’Institut Català de Qualificacions Professionals va anunciar, el passat 2 de desembre en el marc d’una jornada celebrada dins del projecte Gesmopoli, que s’està treballant per la definició del perfil professional del gestor de mobilitat.

Aquest nou perfil professional s'engloba dins la categoria de serveis socioculturals i a la comunitat, en l'àrea de serveis a les persones, i entre les funcions principals destaca la gestió global de la mobilitat d'un territori concret (com ara un polígon industrial, o altres centres de treball o que generen molts desplaçaments de persones, com un campus universitari) i la proposta de mesures d'actuació concretes pel que fa al transport públic o privat col•lectiu, trajectes a peu o en bicicleta o sistemes de cotxe compartit.

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal