Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 26/07/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Nou servei de bus exprés entre la Vall del Tenes i Barcelona

El projecte és el resultat del treball conjunt de la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Tenes,  Ajuntament de Parets del Vallès, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

Aquest mes s’ha posat en funcionament una nova línia de bus interurbà que uneix els municipis de la Vall del Tenes amb la ciutat de Barcelona, en concret el bus dóna servei als municipis de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Parets del Vallès, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall.

La Vall del Tenes és un territori que ha experimentat un important creixement demogràfic i urbanístic durant els últims anys arribant, actualment, a una població superior als 50.000 habitants, d’aquí la necessitat d’incrementar i millorar el servei de transport públic interubà, ja que, fins al moment els serveis existents quedaven molt lluny de ser competitius amb el trajecte en vehicle privat. 

Itinerari bus Vall del Tenes

Itinerari del bus exprés (Font: Associació per a la Promoció del Transport Públic)

 

Característiques del nou servei de bus

El nou servei de bus s’ha configurat com un bus exprés, és a dir, pensat per fer la connexió amb la ciutat de Barcelona amb la màxima rapidesa possible, però sense penalitzar l’accessibilitat i cobertura en el territori.

El bus recorre tota la Vall del Tenes, passant pels principals nuclis urbans amb un total de 9 parades i 14 expedicions en dia feiner. Un cop el bus arriba a l’autopista AP-7, a l’altura de Parets del Vallès, es fa el trajecte directe fins a Barcelona sense efectuar cap parada. A Barcelona s’atura a Fabra i Puig i a la Sagrera on es pot connectar amb la xarxa de transports públics de la ciutat comtal. Aquesta tipologia de servei permet connectar amb uns 30 minuts la majoria de municipis de la Vall del Tenes i Barcelona, un temps molt similar del que es trigaria en vehicle privat. A més a més, quan entri en funcionament el nou carril bus – VAO de la Meridiana, el temps de trajecte es podrà reduir encara més.

 

Prioritat semafòrica,  park & ride i informació a l’usuari

A part del propi servei de bus també està previst desenvolupar una sèrie d’actuacions destinades a millorar l’explotació servei. Una d’aquestes actuacions és la prioritat semafòrica. Si el que pretén el bus es reduir el màxim el temps de trajecte, cal reduir al mínim el nombre d’aturades. A més a més, cal que l’infraestructura per la qual circula el bus estigui en perfectes condicions.  Per aquest motiu, els diversos municipis de la zona agrupats en la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Tenes i la Diputació de Barcelona estan treballant en un conveni que inclou les següents actuacions:

  • Repintat de les marques vials de les carreteres BV-1435, BV-1602 i BV-1604.
  • Substitució de la senyalització vertical de codi de la Diputació de Barcelona existent a les carreteres BV-1435, BV-1602 i BV-1604.
  • Execució de la instal•lació semafòrica, a la carretera BV-1604, al a cruïlla del carrer Aragó i l’Avinguda Catalunya, al terme municipal de Parets del Vallès, així com la col•locació dels semàfors i del regulador, del cablejat i de la seva connexió.
  • Adaptació semafòrica per a la priorització del pas dels autobusos que presten el servei del bus exprés de la Vall del Tenes en els diversos semàfors que hi ha en el trajecte del bus.

A part de les actuacions incloses en aquest conveni, també està previst crear zones d’aparcament al costat de les principals parades del bus per tal que els usuaris que provenen de les zones més allunyades i no hi poden accedir a peu puguin aparcar els seus vehicles i accedir al transport públic sense problemes. Cal tenir en compte que la Vall del Tenes és un territori amb una important presència d’urbanitzacions on la mobilitat en vehicle privat és majoritària, per tant, és important facilitar al màxim l’intercanvi cotxe – bus.

Un altre aspecte que s’ha treballat és la informació a l’usuari del nou servei. S’ha creat una imatge de marca i un nom específic per al bus, la línia 777, per tal que els ciutadans s’hi familiaritzin i s’han editat diversos díptics informatius amb els horaris de pas per totes les parades. S’han instal•lat tòtems informatius, també, amb la informació dels horaris de pas a cadascuna de les parades del bus.

 

Un bon exemple de treball en equip

El bus de la Vall del Tenes ha estat possible gràcies al treball conjunt de diverses administracions públiques i entitats. El projecte neix de la reivindicació per part dels diversos municipis de la Vall del Tenes que, com s’ha dit anteriorment, en les darreres dècades han incrementat considerablement la seva població, fent necessària la millora del servei de transport públic. Per fer més efectiva la demanda d’un nou servei de bus, els diversos municipis decideixen canalitzar la petició a través de la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Tenes, amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

L’any 2007 l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) recull la demanda dels municipis de la Vall del Tenes i presenta un estudi on es proposa un nou servei de bus exprés per a aquest territori.

En l’elaboració del Pla de Transports de Viatgers 2008 – 2012 es recull la proposta del bus exprés de la Vall del Tenes i, finalment, aquest any 2010 es posa en funcionament, gràcies a la dotació econòmica de la Direcció General de Transports Terrestres.

Per al seva banda, la Diputació de Barcelona, titular de les carreteres per on circula el bus a la Vall del Tenes, també col•labora en el projecte, especialment pel que fa al manteniment i adequació de les carreteres, la instal•lació d’un nou semàfor i l’adaptació a la prioritat semafòrica de la resta de semàfors de la via i adequació de l’entorn de les parades de bus.

Es tracta doncs d’un projecte que neix com a resultat d’una excel•lent col•laboració entre societat civil, administració local i Generalitat de Catalunya, que serveix de referència per a properes actuacions en matèria de transport públic.

 
Mobilitat de proximitat a la Vall del Tenes

La mobilitat del conjunt de municipis que conformen la Vall del Tenes és un bon exemple de com s’ha desenvolupat la mobilitat en general a la segona corona metropolitana. En aquest àmbit s’hi concentren un gran nombre de municipis mitjans o petits que durant  els darrers 25 anys han vist com s’incrementava força el seu desenvolupament urbanístic i demogràfic degut a la proximitat amb l’àrea metropolitana de Barcelona i un preu de l’habitatge més assequible que a  la primera corona metropolitana. Aquest desenvolupament ha generat, també, un augment de mobilitat que, en una gran part, s’ha estructurat a través de la xarxa local i comarcal de carreteres. Així, durant els darrers 25 anys, moltes carreteres locals han anat canviant la seva funció tradicional de comunicació entre pobles, per una nova funció que es podria definir com de carrer metropolità i que es caracteritza per:

 

  • Diversitat de trànsit (trànsit de pas, trànsit local)
  • Diversitat d’usuaris (vianants, bicicletes, transport públic, vehicle privat, transport de mercaderies, transport agrícola)
  • Concentració d’elements d’atracció de mobilitat al voltant de la carretera (escoles, equipaments sanitaris, administracions públiques, comerç, polígons industrials, etc.)
  • Increment del nombre de punts de risc (cruïlles, passos de vianants, maniobres d’aparcament o d’incorporació a la carretera, etc.)

Aquest nou concepte de carretera local, més semblant a un carrer que no pas a una carretera tradicional ha estat molt treballat per part de la Diputació de Barcelona i és un concepte va molt més enllà de la pròpia gestió de la infraestructura ja que implica un coneixement global del territori una major participació dels ens locals per adaptar la infraestructura a les necessitats del territori. Un bon exemple d’aquest nou concepte de carretera que contempla la diversitat d’usos i usuaris pot ser el vial per a vianants que es va construir per unir els nuclis de la Sagrera i el Rieral a Santa Eulàlia de Ronçana, dins de l’àmbit de la Vall del Tenes.

En general doncs, es tracta d’apropar les infraestructures al territori perquè aquestes compleixin amb la seva funció principal que és facilitar la mobilitat i el desenvolupament d’un territori, però tenint en compte tots els usos i tots els usuaris, especialment els vianants i el transport públic.

En aquest sentit, una de les altres actuacions incloses en l’àmbit de la Vall del Tenes i que s’iniciarà el proper mes de setembre és la redacció d’un estudi de millora de la mobilitat de proximitat a la Vall del Tenes i que ha d’aportar un programa d’actuació per a millorar la mobilitat en aquest territori en tots els mitjans de transport.

Eix de la Vall del Tenes
Eix de la Vall del Tenes


Per més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal