Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 14/06/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Primer avenç de les subvencions de l’ICAEN per a l’estalvi i eficiència energètica

El passat 9 de juny es va presentar a Barcelona el primer avenç de les subvencions de l’ICAEN per a l’estalvi i eficiència energètica de l’any 2010. Aquestes subvencions es desglossen en diversos àmbits de treball: edificació, indústria, cogeneració, serveis energètics, transport, agricultura i serveis públics.

Properament es publicarà l’ordre oficial que determinarà les condicions de sol•licitud de les diverses línies d’ajudes però, de moment s’han presentat les principals accions subvencionables que inclourà l’ordre.

Pel que fa a l’àmbit dels transports, les línies de subvenció previstes són:

 • Plans de mobilitat urbana (PMU) energèticament eficients

Les subvencions per a l’elaboració de Plans de mobilitat podran cobrir la totalitat o part del cost d’aquests documents.  Degut al fet que l’elaboració dels Plans de mobilitat es pot allargar més d’un any, les subvencions també perpetrant subvencionar parts concretes dels PMU, per exemple, la fase de diagnosi, pla d’acció, creació de la taula de mobilitat, etc.

Una altra novetat de les subvencions dels PMU és que no es posarà cap límit de nombre d’habitants als municipis que ho sol•licitin.

 • Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels plans de mobilitat urbà (PMU) i plans de desplaçament d’empresa (PDE)

L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és que ajudar a que s’executin algunes de les actuacions proposades tant en els plans de mobilitat urbana com en els plans de desplaçament d’empresa.

 • Experiències pilot en plans de mobilitat del vehicle elèctric

Aquesta línia de subvenció pretén promoure la implantació progressiva del vehicle elèctric a les ciutats. Per això es subvencionaran els plans de mobilitat que es facin amb aquest objectiu i que proposin, com a mínim, la instal•lació de 10 punts de càrrega, amb un rati d’1 punt de càrrega per cada 10.000 habitants.

A més a més, entenent que la promoció del vehicle elèctric no és només la instal•lació de punts de càrrega de vehicles, sinó la posada en funcionament d’un seguit d’actuacions de promoció, com per exemple la gestió dels punts d’aparcament dels vehicles elèctrics, la gestió tarifària del consum dels vehicles, la posada en funcionament de nous serveis associats al vehicle elèctric, etc.

 • Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats

Aquesta línia de subvencions pretén incentivar la construcció i posada en funcionament d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquestes estacions podran ser de caire privat, és a dir, d’ús exclusiu per a flotes de vehicles d’empreses o organitzacions, o bé d’ús públic, és a dir accessibles a qualsevol vehicle elèctric.

 • Estacions de recàrrega de GNC/GLP per a vehicles matriculats

Aquesta línia de subvencions pretén incentivar la construcció i posada en funcionament d’estacions de recàrrega de GNC/GLP. Aquestes estacions podran ser de caire privat, és a dir, d’ús exclusiu per a flotes de vehicles d’empreses o organitzacions, o bé d’ús públic, és a dir accessibles a qualsevol vehicle que utilitzi aquests combustibles.

 • Sistemes de bicicleta pública

Igual que en anys anteriors, es seguirà promovent la creació de serveis de bicicleta pública, però amb certes limitacions. S’exigirà que els municipis que vulguin implantar aquest servei disposin d’un pla d’implantació de la bicicleta al seu municipi.

Pel que fa al nombre d’habitants es donarà prioritat als municipis entre 50.000 i 300.000 habitants, ja que és en aquests municipis on, per les seves dimensions, l’ús de la bicicleta hi té sentit. En municipis més petits, la majoria de trajectes dins del nucli urbà són factibles de realitzar-se a peu.

També es subvencionaran les ampliacions de serveis existents i la incorporació de nous serveis de bicicleta pública a municipis adjacents a d’altres que ja disposen del servei, sempre i quan ambdós sistemes estiguin integrats.

Del cost total dels projectes se’n subvencionarà fins a un 70%.

 • Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies

Algunes de les tecnologies que poden ser subvencionables són:

 • Sistemes de gestió de flotes i optimització de rutes
 • Sistemes de gestió de combustible
 • Sistemes de gestió de la càrrega i descàrrega
 • Renovació del parc de vehicles tipus turisme

Es subvencionarà la compra de vehicles tipus turisme (menys de 3.500 kg) que utilitzin algun dels següents combustibles:

 • Vehicles de propulsió elèctrica pura.
 • Vehicles de propulsió híbrida electricitat/combustible, que tinguin capacitat de tracció elèctrica al 100%, mitjançant bateries i unes emissions inferiors a 120gdeCO2/km.
 • Vehicles de propulsió híbrida endollables, amb capacitat de tracció elèctrica al 100%, mitjançant bateries, amb emissions inferiors a 120gdeCO2/km.
 • Vehicles bi o tricombustibles de gas natural o gasos liquats del petroli que tinguin unes emissions inferiors a 150gdeCO2/km.
 • Motocicletes elèctriques pures i híbrides amb una potència mínima de 4kW amb capacitat de tracció elèctrica al 100%.
 • Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial

Se subvencionarà l’adquisició de vehicles nous amb les següents propulsions:

 

 • Vehicles de transport de persones o mercaderies per carretera, de més de 3.500 kg MMA (aquesta MMA mínima no és obligatòria pels vehicles elèctrics) i amb matrícula de placa blanca
 • Material mòbil vinculat a tasques de transport en aeroports, ports, activitats mineres, industrials o de serveis, encara que no siguin vehicles matriculats, i amb propulsió alternativa al gas-oil o la gasolina.
 • Els carretons elevadors subvencionables hauran de ser de gas natural o gasos liquats del petroli.


Per més informació:


T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal