Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 01/06/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Diputació de Barcelona presenta dos llibres sobre els Plans de mobilitat urbana

La Diputació de Barcelona ve treballant des de fa anys en el suport als municipis per tal que aquests puguin avançar envers l’assoliment d’un model de mobilitat urbana més sostenible. Bona mostra d’això són la vuitantena de treballs de mobilitat local (plans, estudis, projectes, informes...) lliurats als ajuntaments entre els anys 2004 i 2009, una línia de col•laboració que té continuïtat i es reforçarà en l’actual període de legislatura 2008 - 2011, en què es preveu portar a terme més d’un centenar d’assistències tècniques de mobilitat per als nostres municipis, bona part de les quals són Plans de Mobilitat Urbana.

Cal destacar que els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) es configuren com una eina de primer ordre per a la millora de la qualitat de vida a les nostres ciutats; una eina imprescindible per poder planificar un territori amb qualitat, no només en relació a la mobilitat sinó també des dels punts de vista ambiental, urbanístic, social i econòmic.

Tanmateix, s’observa que tot i que ja ens acostem al deu anys des de l’aprovació de la Llei de la mobilitat, la principal figura de la seva planificació en el món local ha tingut un desenvolupament moderat i els treballs realitzats fins a la data mostren l’existència de traves i dificultats diverses que comprometen l'èxit dels PMU.

Front a aquesta realitat, el marc normatiu actual, que requereix que 56 municipis de la nostra demarcació elaborin i aprovin els seus PMU a curt termini, representa un repte d’actuació immediat i inajornable per als ajuntaments responsables, però també per a la resta d’administracions implicades en el seu procés d’elaboració, ja siguin promotores, cooperadores, finançadores i/o avaluadores.

Per tot això, hem cregut necessari desenvolupar un procés de reflexió coparticipada amb els agents implicats en la realització dels PMU i els reptes que planteja el seu desenvolupament.

Fruit d’aquest treball conjunt, us presentem aquestes dues publicacions: Volum I. Els plans de mobilitat urbana. Reflexions i criteris d’elaboració i Volum II. Els plans de mobilitat urbana. Directrius tècniques per a la seva redacció.

La primera publicació, Plans de mobilitat urbana. Procés d'elaboració i desenvolupament, té per objectiu fer èmfasi en els reptes i oportunitats que suposa l'elaboració d'un Pla de mobilitat i va especialment dirigida als responsables municipals de la mobilitat.

La segona publicació, Plans de mobilitat urbana. Directrius tècniques per a la seva elaboració té un caràcter molt més específic i està especialment pensada per a establir uns criteris comuns entre totes les empreses i entitats que desenvolupen plans de mobilitat urbana.

Els llibres es presentaran el proper dia 3 de juny en el marc de la VII Jornada tècnica de mobilitat.

Portades dels llibres elaborats per la Diputació de Barcelona sobre mobilitat

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal