Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 21/04/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Acord entre empreses i administració pública per a millorar la mobilitat del polígon industrial de Can Sant Joan

L’acord preveu una inversió de 2 M€ en els pròxims tres anys

Les principals actuacions fan referència a la millora de la via pública, el transport públic i la bicicleta.

Al polígon industrial de Can Sant Joan, situat entre els municipis de Sant Cugat del Vallès i Rubí, s’hi desplacen diàriament 41.665 persones, de les quals 15.000 són treballadors, 9.415 són estudiants i 17.250 són visitants.

Entre les empreses que s’hi troben ubicades hi podem trobar empreses importants com Disalfarm, Dermofarm, Correus, Salvesen Logística, Sharp, Banc de Sabadell, Deutsche Bank, Roche Diagnostics, Hewlett Packard, RTVE, Gestetner, Testa o Catalana Occident.

Es tracta, doncs, d’una zona amb una gran generació de mobilitat i per aquest motiu l’any 2006 es va iniciar el procés d’elaboració del Pla de mobilitat del polígon Can Sant Joan. Després de més de tres anys de treballs, finalment s’ha finalitzat el Pla i l’acord entre els diferents agents per al seu posterior finançament.

Plànol de situació del polígon de Can Sant Joan

Plànol de situació del Polígon de Can Sant Joan i els seu entorn

 

Acord entre sector públic i privat

El Pla de mobilitat s’emmarca en la signatura d’un conveni entre sector públic i privat que facilitarà la implementació de les actuacions planificades. El conveni l’han signat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, els ajuntaments de Rubí i Sant Cugat del Vallès, l’Autoritat del Transport  Metropolità, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Empresarial de Sant Cugat i l’empresa Moventia S.A.Les propostes del pla de mobilitat:

Millora del transport públic

 • Línia A: autobús entre estació Renfe Sant Cugat - FGC Can Sant Joan - FGC Rubí
 • Línia B: FGC Can Sant Joan - FGC Hospital General- Renfe Rubí
 • Millores a les marquesines

Mobilitat en bicicleta

 • Construcció d'aparcaments
 • Carrils bici fora i dins de la calçada

Mobilitat en vehicle privat

 • Dues noves rotondes a l'altura de l'empresa Roche i darrere el Banc de Sabadell
 • Construcció d'aparcaments dissuasius a l'entorn del Novotel

Mobilitat a peu

 • Arranjament voreres
 • Senyalització pas de vianants amb LED intermitents

Gestió del pla

 • Creació d’un òrgan gestor que s’encarregarà d’impulsar i gestionar les diferents actuacions previstes.

S’espera que un cop implementades totes aquestes actuacions es pugui reduir un 5% l’ús del vehicle privat, gràcies, sobretot a l’increment de l’oferta en transport públic.

 

Pressupost del pla:

El total d’actuacions que s’han inclòs en el pla de mobilitat tenen un pressupost de 2M€ que es finançaran amb l’aportació de les diferents entitats i empreses signants de l’acord.

La distribució del pressupost en les diferents actuacions queda de la següent manera:

 • Obres a la via pública (1.560.000 euros)
 • Millores del transport públic (370.000 euros)
 • Creació d'un òrgan gestor (82.000 euros)

Es preveu que la implementació de les actuacions es pugui dur a terme durant els propers tres anys.

Mobilitat en polígons industrials i zones d’activitat econòmica:

La planificació de la mobilitat en les zones d’activitat econòmica és, des de fa uns anys una de les prioritats de les administracions públiques. Per exemple, la Llei de mobilitat de l’any 2003 ja preveia el desenvolupament de plans de mobilitat en polígons industrials i també la creació de la figura del gestor de la mobilitat com a dinamitzador de les actuacions proposades en els plans, i com a interlocutor amb les empreses.

Disposicions addicionals.

Tercera

En el termini de tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, en col•laboració amb els ajuntaments afectats, ha d'elaborar un pla de mobilitat específic per als polígons industrials i les zones d'activitats econòmiques que compleixin les condicions, quant a superfície i nombre d'empreses i de treballadors, que es determinin per reglament. Aquest pla ha de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat en cadascuna d'aquestes àrees i ha d'establir-ne el règim d'implantació i el finançament a càrrec de les empreses que hi operen.

D’aleshores ençà s’han desenvolupat diversos projectes i actuacions amb l’objectiu de millorar la mobilitat dels polígons industrials.

La Diputació de Barcelona va impulsar, l’any 2006 el projecte Gesmopoli amb l’objectiu d’elaborar el pla de mobilitat de 6 polígons industrials i posar en funcionament un òrgan de gestió d’aquests plans en cadascun d’ells

També, des dels sindicats és un tema que s’ha treballat molt. En aquest sentit l’ Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), que depèn de CCOO, va publicar l’any 2008 un recull de 35 experiències de mobilitat sostenible a les empreses. Val a dir que la implicació de les empreses en la majoria de mesures de mobilitat sostenible és bàsica i el fet de disposar d’experiències d’èxit és un incentiu per a les empreses que vulguin començar a desenvolupar actuacions de mobilitat sostenible. Algunes de les actuacions que s’han desenvolupat són:

 • Implantació del cotxe compartit
 • Finançament dels títols del transport públic
 • Enquestes de mobilitat (com a pas previ per a emprendre actuacions de mobilitat sostenible)
 • Creació d’un gestor de la mobilitat
 • Elaboració d’un pla de mobilitat d’empresa
 • Aparcament prioritari per vehicles d’alta ocupació.
 • Flexibilització horària per evitar aglomeracions en determinats horaris
 • Ús de la tecnologia telemàtica per a realitzar reunions per teleconferència, teletreball, etc.

 

Què hi guanyen les empreses en una mobilitat més sostenible?

L’objectiu principal de qualsevol empresa és l’obtenció de beneficis, per tant, a l’hora d’implementar mesures de foment de la mobilitat sostenible, es pot plantejar el dubte sobre si aquestes mesures no seran una despesa innecessària per a l’empresa.

Cada cop més, les empreses estan entenen que una actitud responsable i compromesa envers la societat i el medi ambient és, no només una bona acció, sinó que té incidència positiva en el negoci de l’empresa. Aquest actitud es tradueix en el que avui s’anomena la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de l’empresa. Molt sovint, les mesures relacionades amb la mobilitat sostenible que s’implanten a les empreses s’emmarquen dins del seu projecte d’RSC.

Els beneficis de disposar d’un projecte d’RSC per a les empreses són varis, aquí se’n citen alguns referents a actuacions relacionades amb la mobilitat sostenible.

Des del punt de vista polític, l’RSC permet millorar les relacions institucionals i tenir major credibilitat davant de la societat. També cal tenir en compte que la tendència de les polítiques impositives dels governs és a reduir impostos a aquelles empreses que apliquen mesures de caràcter filantròpic i social, per tant, la RSC es converteix amb una nova variable econòmica de l’empresa.

La RSC té un gran impacte, també, en la motivació dels treballadors que ja que les mesures que s’apliquen en mobilitat sostenible poden suposar una millora de les condicions de treball dels treballadors, ja sigui per una reducció de costos de transport o per millors serveis de transport o pel fet de reduir el risc d’accident de trànsit in itinere (accident de trànsit que es produeixen en horaris de feina o en el trajecte d’anada o tornada del lloc de treball).

També pot suposar un estalvi de costos per l’empresa, per exemple en la reducció de costos per desplaçaments (comercials, mercaderies, etc. )

Per saber-ne més:

 

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal