Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/08/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat tindrà un Pla de desplaçaments del seu personal

El Pla ha estat elaborat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona i respon a la normativa actual sobre protecció de l’ambient atmosfèric que obliga a les administracions públiques de més de 200 treballadors a realitzar un pla de mobilitat.

De moment el pla ja s'ha redactat i actualment s'està en tràmits d'aprovació.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat tindrà un Pla de mobilitat dels seus treballadors i treballadores. Es tracta d’un pla que té per objectiu analitzar la mobilitat de les diferents dependències municipals i fer propostes per a reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat. Segons les dades del propi pla, si s’apliquessin les mesures proposades, es podria reduir un 5 % les emissions de gasos contaminants provinents del sector dels transports.

De moment el pla ja s'ha redactat i actualment s'està en tràmits d'aprovació.

Les dades de mobilitat dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Feliu

Actualment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té 419 treballadors repartits en 10 dependències municipals. Segons el Pla de mobilitat la majoria de treballadors, un 42 % van a la feina a peu, un 5% ho fa en bicicleta, un 15% en transport públic i el 38% restant en mou en vehicle privat, ja sigui com a conductor o acompanyant. Es tracta de dades força similars a la distribució model del conjunt del municipi (48% no motoritzat, 39% vehicle privat, 13% transport públic).

Distribució modal dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Feliu
Distribució modal dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Feliu

Pel que fa a la distància mitjana recorreguda, aquesta és de 7,8 km, però cal tenir en compte que el 50% realitzen menys de 2,5 km per anar a la feina. Pel que fa al temps de desplaçament, aquest és d’uns 23 minuts de mitjana, tot i que un 50% triga menys de 15 minuts. En aquest sentit el temps invertit pels treballadors de l’Ajuntament és una mica superior que la resta de ciutadans de Sant Feliu, que triguen uns 20,7 minuts per arribar a la feina.

 

Les propostes del pla de mobilitat

Un cop analitzada la mobilitat dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Feliu, el pla de mobilitat realitza diferents propostes amb l’objectiu de promoure els modes de transport més sostenibles.

La proposta més destacada és, probablement, la creació de la figura del gestor de la mobilitat que tindria la funció d’impulsar les diferents mesures proposades en el pla i també centralitzar les diferents demandes del personal sobre temes relacionats amb el transport.

El pla també fa èmfasis en la promoció del teletreball. Per tal d’implantar aquest sistema de treball, es proposa la realització d’una prova pilot amb tres treballadors i anar ampliant el nombre de persones en un futur. Cal tenir en compte que, per alguns treballadors, l’estalvi de temps amb el teletreball pot ser considerable ja que, segons les dades del pla, un 20% dels treballadors triguen més de mitja hora en arribar a la feina.

Pel que fa a la promoció dels mitjans de transport més sostenibles, el pla proposa la realització de campanyes informatives per promoure, tant la mobilitat a peu com en bicicleta.

Un punt interessant per a promoure la mobilitat en bicicleta és la futura arribada del Bicing metropolità a Sant Feliu. En aquest sentit, el pla proposa que l’Ajuntament faciliti targetes del Bicing als treballadors, tant pel que fa a ajudes per a l’adquisició a títol personal, com per a l’ús de les bicicletes públiques com a mitjà de transport per a les gestions laborals.

També, en la promoció de la bicicleta, el pla proposa la creació d’aparcaments segurs per a bicicletes en els diferents dependències de l’Ajuntament, així com l’habilitació de vestuaris.

La promoció de la mobilitat en transport públic s’enfoca des de dues vessants, per una banda millorar la informació disponible, tant a través de la web de l’Ajuntament, com en els mateixos edificis municipals, informant sobre els diferents sistemes de transport públic existents per accedir-hi. Per altra banda, també es proposa que el servei de transport públic sigui gratuït per als treballadors, dins de la seva franja horària laboral, per tal de poder fer els desplaçaments per motius de feina amb transport públic.

Pel que fa al vehicle privat, una de les línies de treball és augmentar el nombre d’ocupants per cada vehicle. En aquest sentit es proposa millorar el sistema de cotxe compartit  que ja té l’Ajuntament. També es proposa la creació de places d’aparcament preferents per a vehicles amb més de dos ocupants.

Un altre àmbit d’actuació és la millora de la flota municipal de vehicles renovant aquells vehicles amb més consum energètic i més contaminants, per vehicles amb emissions inferiors a 120 g/km. En aquest sentit, el pla proposa que es consideri l’opció de substituir part de la flota de vehicles pel servei de carsharing. Per últim, es proposa, també, la realització de cursos de conducció eficient (per als treballadors de l’Ajuntament. Aquests cursos es promouen des de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) i permeten reduir fins un 15% el consum d’un vehicle.

 

La Diputació de Barcelona dóna suport per la realització de plans de desplaçaments dels Ajuntaments

El decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, estableix com obligatòria l’elaboració de plans d’empresa en els centres de treball d’administracions públiques amb més de 200 treballadors. Per tant, el Pla de mobilitat de Sant Feliu, a part de ser una eina útil per la gestió de la mobilitat dels treballadors, també ha servit per a complir amb aquesta normativa.

Per tal de donar suport als Ajuntaments que estan obligats a realitzar aquests plans de mobilitat, la Diputació de Barcelona ha iniciat, en la present legislatura, un programa de cooperació amb els Ajuntaments que vulguin desenvolupar el pla de desplaçaments dels seus treballadors. En el catàleg d’actuacions de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària es pot ampliar aquesta informació.

Segons el Decret abans citat, 32 ajuntaments de la província de Barcelona haurien de realitzar un pla de desplaçaments, ja que tenen més de 200 treballadors.

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal